Ajankohta: 8.2.-30.5.2017, lähiopetus 8.2., 22.2.,15.3., 5.4. ja 10.5. klo 13-16
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Ilmoittautuminen päättyy: 29.1.2017
Hinta: 30,00
Paikkamäärä: 17
Laajuus: 3 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Terveydenhuollon opiskelijaohjaajat

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoite:

Yhteiset harjoittelu- ja ohjauskäytännöt

 • Opiskelijaohjaajana opiskelijaohjauksen valmiuksien ja osaamisen kehittäminen
 • Työelämän ja koulutuksen välisen yhteistyön vahvistaminen
 • Oman yksikön oppimisympäristön kehittäminen
 • Näyttöön perustuva opiskelijaohjaus

Sisältö ja toteutus:

 • Oppimiskäsitykset, oppimistyylit, ammatillisen kasvun tukeminen, oppimisesteiden poistaminen/vähentäminen
 • Harjoittelu prosessina: tavoitteet, mahdollisuudet, osaamisen kriteerit ja arviointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet/ongelmatilanteiden selvittäminen
 • Hyvä ohjaussuhde ja minä ohjaajana
 • Oppimista innostava/tukeva oppimisympäristö

Toteutetaan lähi- ja verkko-opintoina

 • 5 lähipäivää (4 h): 8.2., 22.2.,15.3.2017 (harjoitteluteemapäivä), 5.4. ja 10.5.2017 klo 13-16
 • verkkokurssi Moodlessa: opiskelumateriaali, verkkotehtävät, verkkotentit
 • pienryhmätyöskentely, ryhmäkeskustelut
 • merkityksellinen oppimiskokemus/ohjauskokemus
 • kehittämistehtävä työyksikköön

Koulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointi:

 • Kirjalliset tehtävät ovat yksilötehtäviä, ja ne on suoritettu hyväksytysti
 • Verkkotentit on suoritettu hyväksytysti
 • Kehittämistyö: Oman osaston opiskelijaohjaamisen kehittämistyön idean ja suunnitelman laatiminen ja esittäminen
 • Simulaatioharjoituspäivään 100% läsnäolo

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.