Ajankohta: 7.2.-7.3.2017 Vapaaehtoinen lähiopetus ti 7.2. (info) ja 21.2. (lääkelaskujen harjoitteleminen) klo 14-15.30 sekä pakollinen tentti ja mahdollinen uusinta 7.3. klo 14-15.30 klo 16-17.30
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna
Ilmoittautuminen päättyy: 22.1.2017
Hinta: 20,00
Paikkamäärä: 30
Laajuus: 2 opintopistettä

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset
.

Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoite:

Opiskelija oppii tuntemaan lääkehoitoa koskevat säädökset ja niissä osoitetut sairaanhoitajan / terveydenhoitajan oikeudet ja velvollisuudet. Hän hallitsee eri lääkemuodot ja lääkitsemistavat sekä pystyy toteuttamaan turvallisesti ja aseptisesti potilaan lääkehoidon.

Opiskelija pystyy antamaan potilaalle / asiakkaalle määräysten mukaiset virheettömät lääkeannokset. Hän hallitsee erilaiset lääkelaskut, tunnistaa ja osaa huomioida lääkkeiden sivuvaikutukset sekä tiedottaa niistä ja perehtyy eri lääkeaineryhmiin ja käyttöindikaatioihin. Opiskelija pystyy toteuttamaan asiakaslähtöistä lääkehoidon ohjausta ja neuvontaa ja hallitsee lääkehoidon laaduntarkkailun.

Sisältö ja toteutus:

Koulutus sisältää seuraavat osiot:

1. Lääkehoitoa koskevat säädökset

2. Lääkemuodot ja antotavat

3. Iv-lääkehoito

4. Lääkkeiden vaiheet elimistössä

5. Lääkkeiden vaikutuksiin vaikuttavat tekijät

6. Lääkeaineryhmät

7. Lääkehoito osana potilaan kokonaishoitoa

8. Lääkehoidon laaduntarkkailu

9. Lääkelaskut

Koulutuksen toteutus räätälöidään niin, että se soveltuu koulutustaustoiltaan erilaisille osallistujille. Koulutuksen hyväksytty suoritus vaatii tentin suorittamisen hyväksytysti.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.