Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka Kotka
 • opintojen kesto n. 2 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2017
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

Haluatko akuutti hoitotyön kliiniseksi asiantuntijaksi, lähiesimieheksi ja kehittäjäksi?

Ylempään AMK-tutkintoon johtava akuutti hoitotyön koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille, jotka toimivat akuutti hoitotyön tehtävissä.

Työelämä tarvitsee kliinisiä asiantuntijoita ja hoitotyön esimiehiä, jotka vastaavat uusiin ja muuttuviin akuutti hoitotyön toimintaympäristön haasteisiin.

Suorittamalla akuutti hoitotyön ylemmän AMK-tutkinnon saat paremmat valmiudet toimia kliinisen asiantuntijan monimuotoisissa tehtävissä päivystys-, teho- ja perioperatiivisessa hoitotyössä.

Lisäksi kehität valmiuksiasi akuuttihoitotyön lähiesimiestehtävissä.

Koulutus perehdyttää tietoihin ja taitoihin, joita lisääntyvät osaamisvaatimukset, nopeasti muuttuva ja kehittyvä akuutti hoitotyön toimintaympäristö tulee alan ammattilaisilta edellyttämään.

Koulutus on suunnattu akuutti hoidon tehtävissä toimiville ammattilaisille, sairaanhoitajille, ensihoitajille ja terveydenhoitajille.

Koulutuksen avulla vahvistat ydinosaamistasi

 • akuuttihoidon vaativassa kliinisessä osaamisessa
 • asiantuntijuuden kehittämisessä
 • näyttöön perustuvassa toiminnassa
 • simulaation käytössä akuutti hoidon osaamisen kehittämisessä
 • lähiesimiestyössä
 • työelämän ja ammattialan tutkimuksellisessa kehittämisessä.

Hankit ylemmän AMK -tutkinnon täydentävän osaamisen Master Schoolin yhteisestä täydentävän osaamisen opintotarjonnasta, josta valitset yhteensä 30 opintopisteen opinnot 90 opintopisteen tutkinnossa.

Opiskelu monimuotona

Opiskeluaika on noin 2 vuotta ja opiskelupaikkana on pääosin Kotkan kampus.

Akuutti hoitotyön, ylempi AMK -tutkinnossa tutkintokohtainen monimuoto-opetus toteutetaan lähiopetuksena, verkko-opintoina ja englanninkielisinä opintojaksoina.

Lähiopetusta järjestetään keskimäärin neljänä päivänä kuukaudessa, jolloin keskitytään asiantuntijaluentoihin, ryhmätyöskentelyyn ja simulaatio-oppimiseen.

Valintojesi kautta voit painottaa omaa kehittymisaluettasi akuuttihoidon kliiniseen osaamiseen, toimintaympäristöön, kehittämiseen tai johtamiseen omien tavoitteidesi mukaan.

ensihoidon-kehittaminen

Opiskelemalla eteenpäin uralla

Tutkinto tuottaa kelpoisuuden ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat ydinosaaminen (40 op), täydentävä osaaminen (20 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

 • kehittyvä kliininen asiantuntijuus
 • lähiesimiestyö
 • tutkimus- ja kehittämisopinnot
 • viestintätaidot
 • johtamisopinnot
 • ajankohtaiset teemat

Täydentävän osaamisen (20 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laajasta tarjonnasta.

Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • viestintätaidosta
 • ajankohtaisia ensihoidon teemoja käsittelevistä opintojaksoista

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Kotka

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen tästä

MASTER SCHOOL

Suorita ylempi amk-tutkinto Master Schoolissa

LUE LISÄÄ

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Akuutti hoitotyön koulutusvastaava
Sari Virkki
044 702 8456
sari.virkki@xamk.fi

 

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi

Share This