Monimuoto-opiskelu

  • aloituspaikkoja 30
  • opiskelupaikka Kouvola
  • opintojen kesto 2 vuotta
  • tutkintonimike: Master of Business Administration
  • hakuaika 15.3.-5.4.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

The game is changing. Do you have the cards to win? – Join the winning team

Englanniksi toteutettavassa koulutuksessa oppiminen tapahtuu LCCE-oppimisympäristössä vahvasti työelämään sidotuissa projekteissa ja hankkeissa.

Toiminnan tavoitteena on luoda opiskelijoille työelämäläheinen, vuorovaikutteinen, monialainen ja innovaatioita tuottava verkosto, jossa syntynyt osaaminen ja kontaktit edistävät työllistymismahdollisuuksia.

Tutkinto rakentuu ydin- ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen ovat ne tiedot, taidot ja pätevyys, joita uusien tietojen ja taitojen omaksuminen sekä työelämä edellyttävät tutkinnon suorittaneelta. Ydinosaaminen on sitä osaamista, jonka hallitseminen on tavoitteena kaikille tutkinnon opiskelijoille. Täydentävä osaaminen syventää sekä laajentaa tutkinnon ydinosaamista.

Kansainvälisen liiketalouden tiimin antama koulutus vastaa elinkeinoelämän haasteisiin antamalla kokonaisvaltaisen katsauksen kansainvälisen ja monikulttuurisen liiketoiminnan eri prosesseihin.

Master Schoolin opiskelija opiskelee ylempää AMK -tutkintoa yleensä oman työnsä ohessa. Opiskelija valitsee omaa ammatillista kasvua ja urakehitystä tukevia opintoja sekä kehittää työelämän uudistamisessa tarvittavaa osaamista.

Kouvola

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen tästä

MASTER SCHOOL

Suorita ylempi amk-tutkinto Master Schoolissa

LUE LISÄÄ

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Satu Peltola
tel +358 44 702 8365
satu.peltola@kyamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
admissions@xamk.fi

Share This