Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 22
 • opiskelupaikka: Kotka, Kouvola
 • opintojen kesto n. 2-3 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2017
 • tutkintonimike: ensihoitaja (ylempi AMK), fysioterapeutti (ylempi AMK), geronomi (ylempi AMK), jalkaterapeutti (ylempi AMK), Master of Health Care/Social Services, Degree Programme in Health Promotion, naprapaatti (ylempi AMK), sairaanhoitaja (ylempi AMK), sosionomi (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_1_hakukohde

Hanki valmiudet vaativiin terveyden edistämisen asiantuntijatehtäviin

Opintojen avulla jo työelämässä mukana olevat parantavat valmiuksiaan selviytyä vaativista asiantuntijatehtävistä.

Opiskelijana hankit tietoa uusista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lähestymistavoista ja työmenetelmistä sekä paneudut työelämän kehittämistehtäviin. Opiskelu tapahtuu osittain englanniksi. Opinnäytetöiden aiheet kytketään Kymenlaakson aluetta koskeviin terveyden edistämisen hankkeisiin.

Koulutuksesta valmistuneet osaavat kehittää palvelukokonaisuuksia sekä hallitsevat osaamista kehittävän johtamistavan erilaisissa toimintaympäristöissä.

Opiskelijana saat valmiudet toimia työyhteisöjen terveyttä edistävän toiminnan suunnittelu- ja kehittämistehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä projekti- ja hallinnollisissa tehtävissä.

Koulutus antaa valmiudet myös sosiaali- ja terveysalan yksiköiden esimiestehtäviin. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa saman kelpoisuuden virkoihin ja tehtäviin kuin ylempi korkeakoulututkinto.

Opinnot ovat monimuotoisia

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ovat

 • Terveyden edistämisen syventävät opinnot
 • Kehittämistyö ja opinnäytetyö
 • Täydentävät opinnot

Syventävien opintojen keskeinen sisältö muodostuu väestön, yhteisön ja yksilön hyvinvoinnin ja terveyden riskitekijöiden arvioinnista, epidemiologisen tiedon käytöstä, terveyden edistämisen teorioista ja malleista sekä terveyden edistämisen menetelmien opinnoista.

Hyvinvointistrategioiden merkitys väestön hyvinvoinnin rakentumisessa ja vapaaehtoisjärjestöjen rooli muodostavat osan syventävistä opinnoista.

Sosiaali- ja terveysalan johtamisen erityispiirteiden vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, ohjaus ja valvonta sisältyvät syventäviin opintoihin.

Täydentävät johtamisopinnot keskittyvät ihmisten johtamiseen, lähiesimiestyöhön, työhyvinvointiin ja johtamisjärjestelmiin. Täydentävät opinnot suoritetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Master Schoolissa, joka on ylempiä AMK-tutkintoja yhdistävä toimintakonsepti.

Opiskelua monimuotoisesti

Opetus muodostuu lähipäivistä koulussa ja verkossa toteutetuista opinnoista. Opiskelu sisältää elektronista tiedonhankintaa, itsenäistä perehtymistä aihealueisiin, kirjallisia tehtäviä, pienryhmätyöskentelyä ja tehtävien vertaisarviointia verkossa, seminaariesityksiä ja projektityöskentelyä.

Opiskelu edellyttää osallistumista 3-5 lähipäivään kuukaudessa, itsenäistä tiedonhankintaa, hyviä verkkoyhteyksiä, tietotekniikkaa ja aktiivista, aikataulutettua verkkotyöskentelyä opiskelijatovereiden kanssa.

Lähipäivät toteutetaan sekä Kotkassa että Kouvolassa. Täydentävät opintojaksot tarjotaan Master Schoolissa ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös muista koulutusohjelmista.

yamk_HealthPromotion_artikkelikuva

Mahdollisuus monenlaiseen urakehitykseen

Terveyden edistämisen ylemmän AMK-koulutuksen suorittaneen mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:

 • osastonhoitaja
 • apulaisosastonhoitaja
 • palvelukodin johtaja
 • palvelukodin vastaava
 • palvelupäällikkö
 • kotihoidon aluejohtaja
 • kuntoutuspäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • projektityöntekijä

Opiskelija voi profiloitua aiemman tutkintonsa tai luomansa osaamisalueen mukaan erilaisiin tehtäviin. Profiloitumista tukevat kehittämistyö ja vapaavalintaiset opinnot.

Kotka

Kotkan kampus

Tutustu kampukseen tästä

Kouvola

Kouvolan kampus

Tutustu kampukseen tästä

MASTER SCHOOL

Suorita ylempi amk-tutkinto Master Schoolissa

LUE LISÄÄ

KAIKKI YLEMMÄT AMK-TUTKINNOT

KATSO TÄSTÄ

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Marja-Leena Kauronen
puh. 044 702 8441
marja-leena.kauronen@kyamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
admissions@xamk.fi

Share This