Monimuoto-opiskelu

 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto noin 2 vuotta
 • seuraava hakuaika ei ole tiedossa
 • tutkintonimike: sairaanhoitaja (ylempi AMK), terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimisyhteisö, joka tarjoaa valinnan mahdollisuuksia oman urapolkusi ja ammatillisen verkostosi rakentamiseksi.

Valintaperusteet ja hakutiedot

Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan itsenäisesti kliinisen hoitotyön asiantuntijatehtävissä.

Vastaat omalla asiantuntijuusalueellasi potilaan hoidosta. Kykenet itsenäiseen ja vaativaan kliinisen hoitotyön päätöksentekoon. Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa potilasohjausta. Pystyt kehittämään ja uudistamaan kliinistä hoitotyötä näyttöön perustuvaksi. Pystyt myös asiantuntijaviestintään omalla asiantuntijuusalueellasi.

Kliininen asiantuntija YAMK -tutkinto antaa mahdollisuuden erilaisiin asiantuntija- ja kehittämistehtäviin. Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet muun muassa esimiehiksi, asiantuntijasairaanhoitajiksi tai kehittämisprojektien vetäjiksi.

Kansainvälisyysopinnot suoritettuasi kykenet kansainväliseen viestintään työtehtävissäsi ja toiminnan kehittämisessä. Osaat toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja ennakoida kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia omalla ammattialallasi.

terveydenhoitaja_artikkelikuva

Opintojen sisältö

Koulutuksen rakenne (90 op) on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, joita ovat tutkintokohtaiset syventävät ammattiopinnot (30 op), täydentävä osaaminen (30 op) ja opinnäytetyö (30 op).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • monitieteinen toiminta kliinisessä hoitotyössä
 • hoidon tarpeen arviointi ja hoidon koordinointi
 • kansansairauksien ennaltaehkäisy kliinisessä hoitotyössä
 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen kliinisessä hoitotyössä
 • asiantuntijana kehittyminen kliinisessä hoitotyössä

Täydentävän osaamisen (30 op) opinnot voit valita oman henkilökohtaisen opetussuunnitelmasi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun laajasta tarjonnasta. Tämä tarjonta koostuu:

 • tutkimus- ja kehittämisopinnoista
 • johtamisopinnoista
 • yrittäjyysopinnoista
 • Venäjä-opinnoista
 • viestintätaidosta
 • ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista.

Xamkin opiskelijana sinulla on mahdollisuus osallistua TKI-toimintaan erilaisissa hankkeissa yhdessä henkilöstön ja työelämän edustajien kanssa. Oppiminen perustuu aitoihin työelämän kehittämistarpeisiin, ja pääset hyödyntämään ja soveltamaan aiemmin oppimaasi todellisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Xamkin toimintakulttuuri kannustaa uudenlaiseen ajatteluun, jolloin tilaa on myös innovaatioille.

Mikkeli

Mikkelin kampus

Tutustu kampukseen tästä

MASTER SCHOOL

Suorita ylempi amk-tutkinto Master Schoolissa

LUE LISÄÄ

Kaikki ylemmät AMK-tutkinnot

Katso tästä

Kysy lisää koulutuksesta

koulutusvastaava Riitta Riikonen
puh. 050 312 5047
riitta.riikonen@mamk.fi

Kysy lisää hakemisesta

Hakijapalvelut
puh. 044 702 8891
hakijapalvelut(at)xamk.fi

Share This