Päiväopiskelu

 • aloituspaikkoja 45
 • opiskelupaikka Kouvola
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_2_hakukohdetta_kapea

PÄIVÄOPISKELU

 • aloituspaikkoja 75
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2017

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_2_hakukohdetta_kapea

Monimuoto-opiskelu

 • aloituspaikkoja 32
 • opiskelupaikka Mikkeli
 • opintojen kesto 3,5 vuotta
 • hakuaika 15.3.-5.4.2016

xamkfi_opintopolku_ei_hakuaika_banneri_2_hakukohdetta_kapea

Liiketoimintaa, markkinointia, taloushallintoa

Kiinnostavatko sinua työtehtävät liike-elämässä? Suunnitteletko ryhtyväsi itsenäiseksi yrittäjäksi?

Tradenomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle valmiuksia muuttuvassa digitaalisessa taloudessa toimimiseen ja yrittäjyyteen. Koulutuksessa keskeisiä ovat yritystoiminnan, markkinoinnin, talouden, juridiikan, logistiikan, digitaalisten taitojen ja projekti- ja kehittämisosaamisen opinnot.

Koulutus avaa sinulle ovia monipuolisiin asiantuntija-, kehittämis- ja esimiestehtäviin sekä yrityksiin että julkisiin organisaatioihin. Koulutuksessa saat myös tietoja ja taitoja yrittäjänä toimimiseen ja yrittäjyyteen kannustetaan muutenkin monien tapahtumien, leirien ja matkojen avulla.

Opinnoissasi syvennät osaamistasi liike-elämän, hallinnon tai yrittäjyyden osa-alueella. Niitä ovat Kouvolassa taloushallinto, digitaalinen liiketoiminta sekä julkishallinto ja juridiikka. Viimeksi mainittu mahdollistaa myös kansalliset oikeustradenomiopinnot. Mikkelissä voit suuntautua joko yrittäjän uralle tai yrittäjämäiseen työtapaan markkinoinnin ja myynnin tai taloushallinnon parissa.

Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa ja opintoja pääset suorittamaan aidoissa työelämäyhteyksissä. Tiiviin yhteistyön kautta opit tuntemaan alueen yrityksiä ja muita sidosryhmiä sekä tunnistamaan niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Tämä helpottaa myös harjoittelupaikan sekä opinnäytetyöaiheen hankintaa. Oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä.

Opintojen sisältö

Kansainvälisyys on luonteva osa opintoja. Sinulla on mahdollisuus perehtyä monikulttuuriseen työympäristöön ja kansainvälisillä työmarkkinoilla tarvittavaan osaamiseen. Voit myös halutessasi kehittää suullisia ja kirjallisia viestintätaitojasi kansainvälisessä ympäristössä.

Koulutuksessa korostuvat muun muassa:

 • myynti
 • markkinointi
 • taloushallinto
 • julkishallinto
 • juridiikka
 • digitaalinen liiketoiminta

Työelämäläheisyys on merkittävä osa opintoja. Oppiminen tapahtuu käytännön projekteissa, ja yrittäjämäinen toimintatapa on mukana opetusmenetelmissä ja opintojaksojen sisällöissä. Työelämän oppimisprojekteissa pääset työskentelemään yhdessä työelämän edustajien ja opettajien kanssa.

Valinnaisopinnot tarjoavat sinulle hyvän mahdollisuuden opiskella lisää valitsemaasi syventävää alaa tai toista alaa. Valinnaiset kielet sekä esimiestyöhön ja johtamiseen liittyvät opinnot tukevat hyvin pakollisia opintojasi.

Monimuoto-opiskelu

Monimuoto-opetus Kouvolassa tapahtuu monimuotoisesti lähiopetuksena ja verkko-opintoina. Lähiopetusta järjestetään keskimäärin kolmena maanantaipäivänä kuukaudessa. Mikkelissä monimuoto-opetus toteutetaan verkko-opintoina. Opintojen alussa järjestettävien kahden orientaatiopäivän jälkeen opinnot siirtyvät kokonaan verkkoon.

Opintojen sisällöstä, valintaperusteista, pääsykokeista ja hakukelpoisuudesta voit lukea lisää Opintopolusta.

liiketalous_artikkelikuva

Uramahdollisuudet

Tradenomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus toimia suunnittelu-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Valtaosa tradenomeista työllistyy yrityksiin, mutta osa työskentelee myös kuntien ja valtion palveluksessa. Voit myös ryhtyä yrittäjäksi. Saat valmiudet toimia liiketalouden osaajana myös kansainvälisellä tasolla.

Tradenomin tehtäväkenttä on hyvin laaja, joten opiskeluun liittyvät valinnat kannattaa suunnata omaa urasuunnitelmaa tukeviksi.

Tradenomina työskentelet liiketalouden asiantuntijana tehtävissä, joissa osaamisvaatimuksiin kuuluvat suunnittelu-, toteutus-, organisointi- ja johtamistaidot.

Julkishallintoon ja juridiikkaan erikoituneena liiketalouden osaajana saat valmiudet toimia valtion ja kunnan hallinnollisissa tehtävissä sekä yrityksissä oikeudellista perusosaamista vaativissa tehtävissä.

Oikeustradenomin tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi käräjäsihteeri, kihlakunnanulosottomies, asianajosihteeri ja vakuutussihteeri.

 

Tehtävänimikkeitä voivat olla:

 • markkinointisuunnittelija
 • markkinointiassistentti
 • talousassistentti
 • business controller
 • talouspäällikkö
 • käräjäsihteeri
 • kihlakunnanulosottomies
 • asianajosihteeri
 • vakuutussihteeri
 • digimarkkinoija
 • digiasiantuntija
 • palveluvastaava

 

Laura Martinez

"Tarvitsen ammattikorkeakoulussa oppimiani asioita työtehtävässäni pankissa päivittäin. Sain etumatkaa työelämään opintojeni tilinpäätösanalyyseistä ja kirjanpitokursseista. "

"Nuo tunnit tuntuivat monesti pitkiltä ja ylivoimaisilta, mutta nyt töitä tehdessäni koen juuri niistä vaikeimmista kursseista olleen minulle eniten hyötyä."

Lue lisää

5 hyvää syytä opiskella liiketalouden tradenomiksi

 1. Koulutus on todella monipuolinen. Osaamista saa esim. kirjapidosta, markkinoinnista, henkilöstöhallinnosta ja logistiikasta. Lisäksi tulevat tietotekniset taidot.
 2. Liiketaloudessa opiskelee huikeita ihmisiä. Täältä ei tunnelmanpilaajia löydy.
 3. Valmistumisen jälkeen työllistymismahdollisuudet ovat laajat.
 4. Yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tiivistä ja uusia kavereita saa helposti.
 5. Mahdollisuudet lähteä vaihtoon ulkomaille ovat mainiot.

Eniten on yllättänyt se, että täällä pääsee oikeasti tekemään. Monet tehtävät tehdään oikealle yritykselle ja ihan oikeasti. Tämä on ollut mielenkiintoista, haastavaa ja motivoivaa.

Kouvola

Kasarminmäen kampus

Tutustu kampukseen tästä

Mikkeli

Kasarmin kampus

Tutustu kampukseen tästä

Syksyn 2016 hakijan opas

Hakuaika 7.-21.9.2016

Lataa tästä

Kaikki AMK-tutkinnot

Katso tästä
Taalta_naet_kauemmaksi_brandikuva_ELEMENTTI

Opiskelu Xamkissa

Opiskele päivällä, illalla tai viikonloppuna. Kampuksella, verkossa tai ulkomailla. Xamkissa kampuksena on koko maailma.

Lue tästä

XAMKILAINEN

Blogi, jossa opiskelijat kertovat Xamkista.

Lue tästä

Kysy lisää koulutuksesta

Mikkeli
koulutusvastaava Anna-Liisa Immonen
puh. 040 648 3001
anna-liisa.immonen@mamk.fi

 

Kouvola
koulutusvastaava Aarni Ahtola
puh. 044 702 8218
aarni.ahtola@kyamk.fi

Kysy lisä hakemisesta

Hakijapalvelut
hakijapalvelut@xamk.fi
044 702 8891 tai 040 585 6610

Share This