Erillisen opiskeluoikeuden tarkoituksena on, että opintonsa keskeyttäneet voivat hakea opiskeluoikeutta ko. tutkinnon loppuun suorittamiseksi ilman yhteishakuihin osallistumista.

Erillinen opiskeluoikeus Kotkan ja Kouvolan kampusten koulutuksissa

Erillistä opiskeluoikeutta koskevat valintaperusteet ovat seuraavat:

 • hakija jatkaa aiemmin Suomessa aloittamaansa amk-tutkintoa samassa tai vastaavassa koulutusohjelmassa tarkoituksena suorittaa tutkinto loppuun
 • hakija on menettänyt opiskeluoikeutensa jostakin seuraavasta syystä:
  • hän on eronnut koulutusohjelmasta tai
  • hänen opiskeluoikeusaika on päättynyt tai
  • hänet on kirjattu eronneeksi, koska hän on laiminlyönyt ilmoittautumisen ja hänen opiskeluoikeus on päättynyt
 • tutkinnosta puuttuvia opintoja voi olla hakuhetkellä enintään 60 opintopistettä. Myös avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritetut opinnot huomioidaan. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen erillistä opiskeluoikeutta hakevalle ei ole opintopistevaatimusta. Opinnot voi olla suoritettu myös toisessa ammattikorkeakoulussa
 • hakija suoriutuu hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta
 • yksikön resurssit mahdollistavat opiskelijan ottamisen koulutukseen.

Sosiaali- ja terveysalan ja merenkulun koulutuksiin on terveydellisiä vaatimuksia. Hakulomakkeessa kysytään terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Opiskelijavalinnan esteenä voi olla myös aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta.

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeutta myönnetään enintään kolmeksi lukukaudeksi. Lainsäädännön (L932/2014 § 29) mukaisesti erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi opiskelijaksi. Harkinnanvaraista lisäaikaa ei myönnetä.

Opintotuen saamisen edellytyksenä on riittävä opintojen edistyminen.

Erillinen opiskeluoikeus Mikkelin ja Savonlinnan kampusten koulutuksessa

 

Opintonsa korkeintaan 5 vuotta sitten keskeyttänyt voi saada hakemuksesta opiskeluoikeuden seuraavien kriteereiden mukaisesti:

 • ammattikorkeakoulututkinnosta puuttuvia opintoja voi olla enintään yhden vuoden opintoja vastaava määrä ja ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta enintään 30 opintopisteen verran.
 • opiskeluoikeutta myönnetään 1 vuosi; tähän ei voi saada lisäaikaa eikä voi ilmoittautua poissaolevaksi; opintojen tulee olla suoritettavissa yhden vuoden aikana.

Hakeminen ja hakemuksen käsittelymaksu

Erillistä opiskeluoikeutta haetaan hakemuksella, joka on tulostettavissa tästä myöhemmin. Hakemuksesta peritään 62 euron käsittelymaksu. Hakulomake, ajantasainen opintosuoritusote ja kuitti suoritetusta maksusta toimitetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Maksun tiedot:

Maksun saaja: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Tilinumero: FI09 5506 0020 1177 09
BIC: OKOYFIHH
Viestikenttään: Hakijan nimi/hakemuksen käsittelymaksu

Hakemuksen palautus:

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Hakijapalvelut
PL 111, 45101 Kouvola

Share This