SYKSYLLÄ 2017 alkavien koulutusten valintakokeet

Klikkaamalla alla olevasta listasta tutkintonimikettä pääset Opintopolku -palvelun sivulle, josta löydät tietoa valintakokeista ”Valintaperusteet ja pääsykokeet” -välilehdeltä. Tältä sivulta löydät myöhemmin linkit valintakokeiden tarkempiin tietoihin (kellonaika, tarkka paikka, mahdolliset esitietolomakkeet ja ilmoittautumisohjeet).

Huomaa, että kaikkien koulutusten valintakokeisiin ei lähetetä valintakoekutsuja.

Varsinaisen valintakokeen lisäksi kutsumme sähköpostilla erilliseen suomen kielen kokeeseen sellaiset hakijat, joiden äidinkieli tai koulusivistyskieli ei ole suomi. Koe järjestetään Mikkelissä, Kouvolassa ja Kotkassa 12.6.2017 klo 13 – 15. Koe arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Valituksi tuleminen edellyttää hyväksyttyä tulosta suomen kielen kokeesta.

Englanninkielisten koulutusten valintakokeista löytyy tietoa englanninkielisiltä sivuiltamme.

 

PÄIVÄTOTEUTUKSET

 

Artenomi (AMK), restaurointi, Kouvola 22. – 23.5.2017
Ensihoitaja (AMK), Kotka 7.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, Savonlinna 1.6.2017
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Kotka 1.6.2017
Insinööri (AMK), logistiikka, Kotka 1.6.2017
Insinööri (AMK), merenkulku, Kotka 1.6.2017
Insinööri (AMK), rakennus ja yhdyskuntatekniikka, Kotka 1.6.2017
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli 1.6.2017
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), Mikkeli 1.6.2017
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, Kotka 1.6.2017
Merikapteeni (AMK), merenkulku, Kotka 2.6.2017
Metsätalousinsinööri (AMK), Mikkeli 30.5.2017
Muotoilija (AMK), graafinen muotoilu, Kouvola 16. – 17.5.2017
Muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kalustesuunnittelu, Kouvola 18. – 19.5.2017
Sairaanhoitaja (AMK), Mikkeli 8.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna 29.5.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Sosionomi (AMK), Kotka 5. – 6.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Sosionomi (AMK), Mikkeli 6. – 7.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Terveydenhoitaja (AMK), Kouvola 6.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Tradenomi (AMK), liiketalous, Kouvola 9.6.2017
Tradenomi (AMK), liiketalous, Mikkeli 9.6.2017
Tradenomi (AMK), liiketoiminnan logistiikka, Kotka 9.6.2017
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Mikkeli 8.6.2017
Yhteisöpedagogi (AMK), Mikkeli 6. – 7.6.2017

 

MONIMUOTOTOTEUTUKSET

Ensihoitaja (AMK), Kotka 8.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Fysioterapeutti (AMK), Savonlinna 29.5.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Geronomi (AMK), Kouvola 31.5.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Insinööri (AMK), biotuotetekniikka, Savonlinna 19.5.2017
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Kotka 1.6.2017
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, Mikkeli 19.5.2017
Insinööri (AMK), talotekniikka (LVI), Mikkeli 19.5.2017
Insinööri (AMK), tietotekniikka, Mikkeli 24.5.2017
Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli 19.5.2017
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Kotka 6.6.2017
Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli 6.6.2017
Sairaanhoitaja (AMK), Kotka 9.6.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Sairaanhoitaja (AMK), Savonlinna 29.5.2017 (esivalintakoe 27.4.)
Terveydenhoitaja (AMK), Kouvola 30.5.2017 ( ei esivalintakoetta)
Tradenomi (AMK), liiketalous, Mikkeli 17. – 18.5.2017
Tradenomi (AMK), myynti ja markkinointi, Kouvola 7.6.2017
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Mikkeli 8.6.2017

 

YAMK-koulutukset

Insinööri (ylempi AMK), sähkövoimatekniikka, Mikkeli 18. – 19.5.2017
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka, Mikkeli ei valintakoetta
Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtaminen, Kotka 19.5.2017
Insinööri (ylempi AMK), ympäristöteknologia, Mikkeli ei valintakoetta
Merikapteeni (ylempi AMK), merenkulun hallinto, Kotka 22.5.2017
Metsätalousinsinööri (ylempi AMK), metsätalouden liiketoiminta, Mikkeli 23.5.2017
Muotoilija (ylempi AMK), palvelumuotoilu, Kouvola 2.6.2017
Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta, Mikkeli 23.5.2017
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), monialainen toimintakyvyn edistäminen, Savonlinna ei valintakoetta
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Mikkeli ei valintakoetta
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti hoitotyö, Kotka 16.5.2017
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, Kotka 15.5.2017
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaaliala, Kouvola 16.5.2017
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyden edistäminen, Kotka 17.5.2017
Sosiaaliala (ylempi AMK), monikulttuurinen asiantuntijuus, Mikkeli ei valintakoetta
Tradenomi (ylempi AMK), tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, Mikkeli 16.5.2017
Yhteisöpedagogi (ylempi AMK), järjestö- ja nuorisotyö, Mikkeli 30.5.2017

Ennakkoaineistot ja -tehtävät

Ennakkoaineistojen ja -tehtävien tiedot julkaistaan tässä myöhemmin.

Valintakoemateriaalit

Jos koulutuksen valintakokeeseen lähetetään valintakoekutsut, ne lähetetään sähköpostilla. Tiedot valintakokeeseen liittyvistä materiaaleista julkaistaan tässä myöhemmin.

Valintakoeyhteistyö kevään 2017 yhteishaussa

Lisätietoja valintakoeyhteistyöstä löydät tästä myöhemmin.

Vanhoja valintakoetehtäviä

Aiempien vuosien valintakoetehtäviä on selattavissa ainoastaan tekniikan ja liikenteen alan sekä luonnonvara-alan päivätoteutusten osalta. Molempien alojen valintakokeeseen on kevään 2016 kokeista alkaen tullut muutoksia sekä kokeen rakenteeseen että sisältöön (esim. tekniikan kokeessa ei saa enää käyttää laskinta).

Huomioithan, että sosiaali- ja terveysalalla valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vain osa hakijoista valintaperusteiden mukaisesti.

Tekniikan ja liikenteen alan päivätoteutusten vanhoja valintakoetehtäviä.

Luonnonvara-alan vanhoja päivätoteutusten valintakoetehtäviä löydät oheisista linkeistä, jotka aukeavat pdf-muodossa. Valintakokeiden viestinnän osuuden kysymyksiä ei julkaista.

Matematiikka, kevät 2015
Matematiikka, kevät 2014
Matematiikka, kevät 2013

Valintakokeen erityisjärjestelyt

Valintakokeen suorittamiseen voi erityisestä syystä hakea erityisjärjestelyjä. Erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulut ohjeistavat nettisivuillaan tarkemmin erityisjärjestelyjen hakemisesta (vapaamuotoinen hakemus tai erillinen lomake).

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa valintakokeen erityisjärjestelyjä voi hakea sähköisellä lomakkeella tai tulostettavalla, postissa lähetettävällä lomakkeella. Linkit lomakkeille julkaistaan tässä myöhemmin.

Hakemukseen liitetään kopiot todistuksista, jotka osoittavat erityisjärjestelyjen tarpeen:

  • Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri, lausunto. Hakijan toivotaan liittävän hakemukseen myös ylioppilastutkintolautakunnan vastaavan päätöksen, mikäli sellainen on. Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja.
  • Muun sairauden tai vamman vuoksi lisäaikaa hakevat liittävät hakemukseen lääkärin antaman asiantuntijalausunnon, josta ilmenee sairauden tai vamman laatu, sen vaikutus toimintakykyyn valintakoetilanteessa ja erityisjärjestelyjen tarve. Lausunnot, jotka osoittavat pysyvän oppimisvaikeuden tai sairauden, saavat olla enintään viisi vuotta vanhoja. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti.

Jos erityisjärjestelyjen tarve on olemassa jo hakuaikana, on hakemus ja sen liitteet toimitettava korkeakouluun viimeistään 20.4.2017 kello 15. Jos et toimita hakemusta määräaikaan mennessä, korkeakoululla ei ole velvollisuutta tarjota pyydettyjä eritysjärjestelyjä.

Jos erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai toteat sen hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee sinun toimittaa hakemus erityisjärjestelyistä viipymättä niihin korkeakouluihin, joiden valintakokeisiin osallistut.

HUOM: Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen löytyvät ohjeet esivalintakoesivulta soteli.metropolia.fi. Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjä haetaan erikseen tämän ohjeen mukaisesti.

Päätös erityisjärjestelyistä on kertaluonteinen ja koskee vain asianomaista valintakoetta.

Share This