Kestävä hyvinvointi on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue

Tutkimuksen kehittämisen keihäänkärkinä ovat

  • terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
  • nuoret, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuus
  • ravitsemis- ja matkailupalvelut
  • hyvinvointiteknologiat

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Kestävä hyvinvointi Mamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Kestävä hyvinvointi Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

Juvenia

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Tutustu tästä

Mikkeli Areena

Hyvinvointia ja vetovoimaa

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

ERNOD_TKI_netti

ERNOD - Erityisnuoret ja...

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet kuuluvat kaikille nuorille.

Hoivafarmi_TKI_netti

Hoivafarmi - Luontolähtöisen päivä-...

Hanke kehitti päivä- ja työtoimintaa erityisryhmille maatilojen yhteyteen ja tutki toiminnan vaikuttavuutta hyvin tuloksin.

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

KEHYS - Kestävän hyvinvoinnin...

Hanke vahvistaa kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia Etelä-Savossa lisäämällä tietoa, osaamista ja kehittämistoimintaa.

Kuntoutujan osallistaminen_TKI_netti

Kuntoutujan osallistuminen

Kuntoutujan osallisuus omaan kuntoutumisprosessiin edistää ja motivoi kuntoutujaa muutokseen.

the-sheep-645333_640

Perhehoito maaseudun mahdollisuutena

Hankkeessa selvitetään, miten perhehoito voi osaltaan tarjota ja edesauttaa elinkeinoelämää maaseudulla sekä palvella ikääntyviä lähipalveluina

Yhteisöpedagogit Alpeilla

Monikulttuurisen asiantuntijuuden kehittämishanke

Hankkeessa määritellään monikulttuurisuuden ja työvoiman kansainvälisen liikkuvuuden osaamisala erikoistumiskoulutuksessa

VALKKU_TKI_netti

VALKKU - Vammaisen nuoren...

"Ei skeittauksessa jalkoja tarvita vaan kavereita"

Craftsman smoothing a wooden toy surface with sandpaper, tools and wood shavings all around, hands close up, carpenter's shop, the concept of a hobby, handmade

MATTI: Miesten matkat työhön...

Hankkeen avulla lisätään nuorten miesten voimavaroja, joiden avulla ylisukupolvista työttömyyden uhkaa vähennetään

SYRJAKYLIEN_NUORET_TKI_netti

Unohdettu vähemmistö? Syrjäkylien nuoret...

Tutkimushankkeen kohteena on syrjäkylien nuorten arki.

Suomi_venaja_ronkainen_UUSI_verkkosivut

Kansalaisuuden konstellaatiot – nuoret...

Kuinka nuoret Suomi-Venäjä monikansalaiset näkevät itsensä Suomen ja Venäjän kansalaisina?

Ohjaamojen_tuki_MG_2713_verkkosivut

Ohjaamojen tuki - nuorten...

Monipuolisia matalan kynnyksen palveluita nuorille.

Seikkailukasvatus-raportti

Ennaltaehkäisevien sosiaali- ja terveyspalvelujen...

Hankkeessa tutkitaan ennalta ehkäisevien sote-palvelujen tuotantoa ja saavutettavuutta harvaan asutulla maaseudulla.

lasten maaseutuparlamentti_verkkosivut

Lasten maaseutuparlamentti -esiselvitys

Lasten maaseutuparlamentti vahvistaa maaseudun lasten ääntä.

VÄHIMAT_TKI_netti

Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa...

Kuinka pienentää matkailun hiilijalanjälkeä Etelä-Savossa?

Tyohyvinvointiakatemia_TKI_netti

Työhyvinvointiakatemia

Hanke kehittää kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työkykyisyyttä. Tavoitteena on perustaa pysyvä Työhyvinvointiakatemia Etelä-Savoon.

Ruokamatkailuideoita_TKI_netti

Ruokamatkailuideoita Saimaan seudulle

Hanke edisti ruokamatkailua Saimaan seudulla etsimällä uusia ideoita asiakaslähtöisesti.

Kuva: Manu Eloaho/Darcmedia.

PETRA - Ruokapalveluyritysten prosesseja...

Hanke kehittää ruokapalvelualan pk-yrittäjien ajanhallintaa, työhyvinvointia ja liiketoimintaprosesseja.

LUOTUO_TKI_netti

LUOTUO - luonnon hyvinvointi-...

Hankkeessa kehitettiin uusia, luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia matkailupalveluita.

VASTUULLISUUDESTA_VALTTIA_markkinointikuva_TKI_netti

Vastuullisuudesta valttia eteläsavolaiselle ruoalle

Vastuullisen toiminnan esille tuominen viestinnässä on pienillekin elintarvikealan yrityksille kilpailuvaltti.

AIJATIIMI_TKI_netti

Äijätiimillä duunarimiesten työaikainen syöminen...

Kyseessä oli ”äijähanke”, jossa kohderyhmänä olivat työntekijämiehet ja työaikainen ruokailu.

Luomuviestinta_TKI_netti

Viesti luomusta oikein

Tavoitteena on lisätä luomualan toimijoiden tietämystä luomun käytön säännöistä ja viestinnästä sekä kehittää luomun markkinavalvontaa.

_MG_0884 ruokaviesti_verkkosivut

Etelä-Savon ruokaviesti

Eteläsavolaiset elintarvikkeet ja ruoka tunnetuksi!

Outdoors ESA hankkeen markkinointikuva. Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia.

Outdoors ESA -esiselvityshanke

Luonnosta potkua kansainväliseen matkailuun: Kartoitetaan Etelä-Savon tärkeimmät retkeilyreitit, niiden tila ja mahdollisuudet kv-markkinoilla

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

Tuottava ja tehokas ammattikeittiö

Hankkeessa kehitetään ammattikeittiöiden tuottavuutta, tehokkuutta ja työhyvinvointia.

Feet and words future and past painted on an alphalt road

Vertaiskehittäminen kaupan ja palvelualan...

Yritysten uudistumisen keinona käytetään vertaiskehittämistä ja -oppimista, jossa tieto ja oivallus rakennetaan yhdessä

Green_care_koordionaatiohanke_TKI_netti

Green care - kansallinen...

Valtakunnallista voimaa Green Care toimintaan!

siä päätät hanke yläkuva

Siä päätät - ratkaisuja...

Hanke tuottaa muun muassa nuorten voimavaroja ja osallisuutta tukevia toimintamalleja sekä voimavaralähtöisen pelillisen ratkaisun

Kuvaaja : Aki Loponen, Loma Graphics Oy 2016

MASTO - Maahanmuuttajien työllisyyden...

Hankkeessa tuotetaan koulutuspolkujen malli ja perehdyttämisopas maahanmuuttajataustaisille naisille sekä heitä työllistäville toimijoille

IB_ylakuva

Carry on

Hankkeen avulla lisätään koulutuksen läpäisyä tehostamalla ohjausta, hyödyntämällä pelillistä ohjaustyökalua sekä yhtenäistämällä ohjauskäytäntöjä

ylakuva_TKI_digitalous1b (003)

DigiSote - Digitaaliset sosiaali-...

Kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä.

Tules hanke2016

Tules-kuntoutuskurssien tutkimus

Tuottaa tietoa Kelan järjestämien Tules-kuntoutuskurssien toimeenpanosta

Yhteisöpedagogit Alpeilla

GAHWA - Games and...

Hankkeen avulla edistetään terveydenhuollon innovaatioiden kehittämistä ja vaikutetaan kansalaisten terveyskäyttäytymiseen

graafinenmuotoilu_ylakuva

Työtä nuorille ja hyvinvointia...

Luodaan sähköinen sovellus kulttuuripalvelujen kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi; hyötyjinä nuoret sekä ikäihmiset.

Shot of a group of coworkers having a discussion in an officehttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pu/shoots/805874.jpg

Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset...

Hankkeessa tutkitaan miesten terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä alueellisia eroja

Share This