Logistiikka ja merenkulku on Xamkin tutkimus- ja kehittämistyön vahvuusalue

Tutkimuksen kehittämisen keihäänkärkinä ovat

  • merenkulun riskienhallinta ja ohjausjärjestelmät
  • meri-, satama-, kaupunki-, rautatie- ja hankintalogistiikka
  • kuljetuskäytävät ja -ketjut
  • logistiikkapalvelut

Tutkimusta ja kehittämistä tehdään vuoden 2016 loppuun saakka Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakouluissa. Vuoden 2017 alussa Kyamk ja Mamk yhdistyvät ja toimintansa aloittaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Xamk.

Logistiikka ja merenkulku Kyamkissa

Tutustu tutkimus- ja kehitystoimintaan

North European Logistics Institute

NELI

Tutustu tästä

Tutustu painoalan hankkeisiin

logistiikka_ja_merenkulku_painoala_1920x720

SCAROIL Simulators

Hankkeen avulla hankitaan merenkulun koulutus- ja simulaattorikeskukseen lastinkäsittely- ja öljynkeräyssimulaattori

logistiikka_ja_merenkulku_painoala_1920x720

SÖKÖSaimaa - Öljyntorjunnan toimintamalli...

Hankkeella tuetaan öljyntorjuntaviranomaisten operatiivista suunnittelua ja vahvistetaan öljyntorjuntaosaamista Saimaan pelastustoimialueilla

logistiikka_ja_merenkulku_painoala_1920x720

SCAROIL Simulator Training for...

Hanke hakee ratkaisua ympäristövahinkojen riskienhallinnan ja öljyntorjuntaosaamisen kouluttamiseen, erityiskohderyhmänä nuoret alalle valmistuvat

NELI_ylakuva_TKI1_1920x725

Digitaidot varastotyössä

Hankkeella haetaan ratkaisua digitalisaation mukanaan tuomaan uusiutumishaasteeseen logistiikassa

metsä ympäristö ja energia painoala

Tansania Fact Finding

Tutkitaan Itä-Afrikan maihin kohdistuvia kehitysliiketoiminnan ja koulutusviennin mahdollisuuksia sekä ideoidaan kehittämishankkeita

NELI_ylakuva_TKI1_1920x725

Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin...

Hankkeen avulla edistetään kaasumaisten uusiutuvien liikennepolttoaineiden tietoutta sekä pitkällä aikavälillä niiden käyttöä

NELI_ylakuva_TKI1_1920x725

Logistiikkaverstas

Logistiikka-alan kehittämisympäristö integroi yritysten kehittämistarpeet, oppilaitokset sekä eri kehittäjätahot ja luo uutta elinvoimaa Kymenlaaksoon

Kuva: Manu Eloaho / Darcmedia

ÄLYKÖ – Itä-Suomen maa-alueiden...

Hankkeessa kartoitetaan riskikohteita, kehitetään öljyisten jätteiden logistiikkaa ja pilotoidaan uusia puhdistusteknologioita.

NELI_ylakuva_TKI1_1920x725

Small port every 30...

The main result of the project is targeted to have increased service level in the small ports around the Eastern GoF

Share This