Ajankohta: Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Tiia Laukkanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Väyläopinnot lukiolaisille: Suosittelemme tätä opintojaksoa sairaanhoitajaväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK), Ensihoitaja (AMK) ja Terveydenhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.12.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä. Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. Ilmoittautuminen on sitova.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi:

 • Saavutat ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että pystyt tietojasi soveltamalla perustelemaan toimintasi hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.
 • Ymmärrät elinjärjestelmien toiminnan.
 • Ymmärrät sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä.
 • Ymmärrät kivun fysiologiaa, eri kudosten kipuherkkyyttä, kivun kokemista.

Sisältö:

 • Millainen on verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston, hormonierityksen ja ihon rakenne toiminta ja säätely?
 • Miten elinjärjestelmä toimii?
 • Mitä ovat sairauksien syntymekanismit ja niiden aiheuttamat muutokset elimistössä?
 • Mitä on kivun fysiologia, eri kudosten kipuherkkyys ja kivun kokeminen?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. Tähän itsenäisesti verkossa suoritettavaan opintojaksoon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja -testejä sekä aineistoihin perehtymistä aihealueittain. Opintojaksolla opiskellaan omaan tahtiin aihekokonaisuuksittain. Jokaisen aihekokonaisuuden jälkeen on osaamista vahvistava testi.

Aihekokonaisuudet ovat:

 • solut ja kudokset
 • iho ja lämmönsäätely
 • luusto ja nivelet
 • lihakset
 • hengitys
 • sydän ja verenkierto
 • veri ja puolustusjärjestelmä
 • ruuansulatus
 • virtsaneritysjärjestelmä
 • umpieritysjärjestelmä
 • hermosto
 • aistit
 • lisääntyminen ja elämänkaari
 • patofysiologia

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Opiskelumateriaali:

 • Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali
 • Leppäluoto, J., Rintamäki, H., Vakkuri, O., Vierimaa, H., Lauri, T., Müller, E. 2019. Anatomia ja fysiologia: rakenteesta toimintaan. 9 uudistettu painos (tai vanhempi). Sanoma Pro Oy. (saatavana myös e-kirjana)

Arviointi:
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien ja testien suorittamisen. Opintojaksoon kuuluu kaksi osatenttiä, jotka arvioidaan numeraalisesti. 

Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 8124/Petra Turtiainen

Tämän koulutuksen pääset aloittamaan viikon sisällä ilmoittautumisesta (nk. nonstop-aloitus). Nonstop-aloituksena alkavien koulutusten ilmoittautumisia ei voi perua maksutta. 

Jos et pääse osallistumaan koulutukseen, olethan ystävällinen ja ilmoitat tästä sähköpostitse(avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää