Ajankohta:Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen.
Omaan tahtiin verkossa suoritettava opintojakso.
Koulutuspaikka: eKampus, Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: lehtori Taina Lehtonen

Jatkoväylä-opiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa jatkoväyläopintoihin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi (AMK).

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen  
Ilmoittautuminen päättyy: 28.11.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Opiskelija saavuttaa ihmiskehon rakenteesta ja toiminnasta sellaisen ymmärtämiseen perustuvan kokonaiskäsityksen, että hän pystyy tietojaan soveltamalla perustelemaan toimintaansa hoitotyössä ja terveyden edistämisessä.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään verenkierron, hengityksen, ruuansulatuksen, virtsanerityksen, lisääntymisen, tuki- ja liikuntaelimistön, aistien, hermoston ja hormonierityksen rakenteet, toiminta ja sen säätely. Patofysiologiaa käsitellään elinjärjestelmien toiminnan ymmärtämisen tukemiseksi.

Toteutus:
Opintojaksolla opiskellaan omaan tahtiin. Opintojakson opiskeleminen on oppimisympäristö Learnin tehtävien tekemistä opetusnauhoitteiden avulla. Osa tehtävistä palautetaan Learnissa. Learnissa on myös opiskelua vahvistavia testejä ja muuta opiskelumateriaalia. Opintojaksoon kuuluu osatenttejä Learnissa ja valvotuissa olosuhteissa. Valvotut tentit voi suorittaa opettajalle verkon kautta tai tehdä XAMKn kampuksilla Exam tenttitilassa. Tenttien ajankohdat voi itse sopia/ määrittää. Lisätietoja: taina.lehtonen@xamk.fi

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learnissa on opiskelumateriaalia, tehtäviä ja opetusnauhoitteita , joita kannattaa ensisijaisesti hyödyntää koska niihin on koottu keskeinen opiskeltava aines.
Opintojakson aiheisiin laajemmin syventyessään voi käyttää mitä tahansa ammattikorkeakoulun tasoista anatomian ja fysiologian oppikirjaa.
Suosittelen: Leppäluoto, Kettunen, Rintamäki, Vakkuri, Vierimaa, Lätti: Anatomia ja fysiologia- Rakenteesta toimintaan. (Uusin painos – myös vanhemmat painokset käyvät) Sanoma Pro Oy (ISBN 978-952-63-5311-1)

Arviointiasteikko:  1 – 5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Nonstop-koulutukseen ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää