Ajankohta: 14.3.-15.5.2022, testi to 14.4. Savonlinnassa klo 14.00
Koulutuspaikka: Itsenäinen opiskelu verkossa, testi Savonlinnan kampuksella (Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6)
Laajuus: 2 op
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Laura Pulkkinen

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 6.3.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä
Huom! Lisäksi testimaksu 15 €  peritään kaikilta koulutukseen ilmoittautuneilta, vaikka muutoin olisit oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Avoimen AMK:n toteutuksiin

Tavoitteet:

  • Perehdyt alkoholin anniskelua ja myyntiä koskevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena on osoittaa anniskelutestissä alkoholilain (Alkoholilaki (1102/2017) 57§ ja 58§ ja Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (158/2018) 6§ ja 7§) ja ravintolassa tapahtuvan anniskelun, myynnin ja omavalvonnan toimintatapojen tunteminen.
  • Täysi-ikäinen ja anniskelupassin suorittanut henkilö voi toimia luvanhaltijan edustajana (aiemmin vastaava hoitaja) anniskeluravintolassa, tällöin hänen on vastuullaan anniskelulain ja ravintolan omavalvontasuunnitelman noudattaminen.

Sisältö:

  • Miten alkoholijuoma määritellään?
  • Miten alkoholijuomia hankitaan, myydään ja anniskellaan lainsäädäntöä noudattaen?
  • Mitkä ovat henkilökuntaa ja luvan haltijan edustaa koskevat vaatimukset?
  • Mitkä ovat alkoholijuomien mainonnan keskeiset säännökset?
  • Miten ja mistä anniskeluluvat haetaan ja millaisia lupia myönnetään?
  • Mitä edellytetään jatkoaikaravintoloilta?
  • Mitä alkoholin ulosmyynti edellyttää ravintolalta?
  • Mitkä viranomaiset valvovat alkoholilainsäädännön noudattamista ja miten?

Toteutus:

Oppimisalustalle on tallennettu opintojakson infoluento, linkki opiskeltavaan materiaaliin ja materiaalia testiin valmistautumiseen, myös verkkoluento ja tehtävät. Anniskelupassi testissä on 60 kysymystä, joista 80% on saatava oikein hyväksyttyyn suoritukseen.

Anniskelupassi testi suoritetaan valvottuna ja henkilöllisyys tarkistetaan testitilaisuudessa.

Opiskelumateriaali: 

Valviran ohje. Alkoholijuomien anniskelu. Ohje 4/2018, tai uusin painos.

Arviointi: 

Ennakkotehtävä hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Laajuus 1 op
Varsinainen testi hyväksytty/ hylätty. Testin saa uusia kaksi kertaa. laajuus 1 op

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää