Ajankohta: 8.2.-10.5.2021
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina, mutta mahdollisuus myös lähiopetukseen Kouvolan kampuksella. Lähiopetuspäivät 8.2., 22.2., 15.3., 12.4. ja 10.5.2021 klo 14.30-17.00 luokassa 147.
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 22
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Työvälineohjelmat (5 op), Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op), Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus (5 op) tai vastaava osaaminen
Opettajat: Katariina Palmu ja Aarni Ahtola

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 24.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Tunnistat asiakkaiden tarpeet ja ymmärrät olosuhteet, joissa asiakas digitaloudessa toimii.
Ymmärrät digitaalisen markkinoinnin keinoja ja kanavia.
Tunnistat asiakkuuksien hallintajärjestelmän (CRM) mahdollisuudet myynnin, markkinoinnin, asiakasvuorovaikutuksen ja –palvelun tehostamisessa.
Ymmärrät digiajan liiketoimintamalleja.

Sisältö:
Mitä on asiakaslähtöisyys digitaloudessa?
Mitä tarkoittavat alusta- ja kiertotalous?
Minkälaisia ovat digiajan liiketoimintamallit ja -mahdollisuudet?
Miten asiakkuuksien hallintajärjestelmiä (CRM) käytetään myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun välineinä?
Miten digimarkkinoinnin keinoja ja kanavia hyödynnetään asiakkaan hankkimisessa, palvelemisessa ja pitämisessä?

Toteutus:
Tässä opintojaksossa ei ole tenttiä.

5 op on 133 h opiskelijan työtä. Opintojakso kestää 13 viikkoa, joten työmäärä on noin 10 h/vko. Se syntyy tapaamisista, oppimispäiväkirjan pitämisestä ja muista tehtävistä.

Opiskelumateriaali:
Learn-alustalla oleva materiaali ja linkit.

Arviointi:
Arviointi perustuu oppimispäiväkirjan pitämiseen (50 % kokonaisarvioinnista) ja muihin tehtäviin (yhteensä 50 % kokonaisarvioinnista). Kaikki arvioinnin osat tulee olla suoritettu hyväksytysti.

Osaat
a. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
b. hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
c. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
d. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita

Arviointiasteikko: 0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää