Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista tulee kehittää, jotta asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Xamk toteuttaa koulutuksen yhteistyössä seuraavien AMK:ien kanssa: Savonia AMK, JAMK AMK ja Karelia AMK.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Kenelle
Sinulla on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto.

Ajankohta: 13.9.2021-31.5.2022

Toteutus
Erikoistumiskoulutus toteutetaan hybridimallilla, jolloin osa lähipäivistä toteutetaan verkkoympäristössä. Lähityöskentelypäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä, ohjattua opiskelua.
Koulutus käynnistyy syyskuussa 2021 ja kestää vuoden 2022 toukokuuhun.
Tarvittaessa koulutuksella on valmiudet muuttua kokonaan verkkokoulutukseksi, mikäli Covid – 19 poikkeustilanne sitä vaatii.

 

Lähipäivät,
to -pe 24-24.09.2021
to -pe 14-15.10.2021
to -pe 25-26.11.2021
to -pe 27-28.01.2022
to -pe 17-18.03.2022
to 5.5.2022

Paikkamäärä: 20

Sisältö
Erikoistumiskoulutus rakentuu kuudesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta:
1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
4. Vuorovaikutus ja osallisuus digitaalisessa asiakas- ja palveluohjauksessa
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Hinta  1500 €/hlö. Maksun voi maksaa 1-4 erässä. Erät laskutetaan koulutuksen alkamisen jälkeen.

HUOM! Koulutuksen hakulomakkeella kysytään tietoja mm. työ- ja kouluhistoriastasi, joten varaathan todistuksesi sähköisessä muodossa (ne liitetään hakulomakkeeseen).

 

Hakuaika: 15.3.-6.4.2021

Valinnasta ilmoittaminen: Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 16.4.2021 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka sähköpostilla 23.4.2021 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: taydennyskoulutus@xamk.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee lomakkeeseen liittää tutkintotodistus, työtodistukset (mikäli sinulla on useampi todistus, skannaa ne yhdeksi tiedostoksi) ja CV. Varaa kaikki tiedostot valmiiksi päätelaitteellesi ennen ilmoittautumistasi.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Tarkastathan myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää