Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista tulee kehittää, jotta asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Kenelle
Sinulla on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto.

Toteutus
Erikoistumiskoulutus toteutetaan hybridimallilla, jolloin osa lähipäivistä toteutetaan verkkoympäristössä. Lähityöskentelypäivien lisäksi koulutus sisältää itsenäistä, ohjattua opiskelua.
Koulutus käynnistyy tammikuussa 2021 ja kestää vuoden 2021 ajan.
Tarvittaessa koulutuksella on valmiudet muuttua kokonaan verkkokoulutukseksi, mikäli Covid – 19 poikkeustilanne sitä vaatii.

 

Lähipäivät, tilassa D131
to -pe 28.-29.01.2021 klo: 9.00 – 16.00
to -pe 18.-19.03.2021 klo: 9.00 – 16.00
to -pe 06.-07.05.2021 klo: 9.00 – 16.00
pe 27.08.2021 klo: 9.00 – 16.00
to -pe 07.-08.10.2021 klo: 9.00 – 16.00
to 18.11.2021 klo: 9.00 – 16.00

 

Paikkamäärä: 20

Sisältö
Erikoistumiskoulutus rakentuu kuudesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta:
1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Hinta  1500 €/hlö. Maksun voi maksaa 1-4 erässä. Erät laskutetaan koulutuksen alkamisen jälkeen.

HUOM! Koulutuksen hakulomakkeella kysytään tietoja mm. työ- ja kouluhistoriastasi, joten varaathan todistuksesi sähköisessä muodossa (ne liitetään hakulomakkeeseen). Lisäksi kirjoita max. 2 sivun pituinen motivaatiokirje hakemuksen liitteeksi. 

Motivaatiokirje:
1) Miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen?
2) Millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa?
3) Miten voit työssäsi ja/tai työurallasi hyödyntää Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista?
4) Opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuudet ja haasteet?   

Hakuaika: 1.-29.11.2020

Valinnasta ilmoittaminen: Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 11.12.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka sähköpostilla 18.12.2020 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: taydennyskoulutus@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Tarkastathan myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää