Avun ja tuen tarpeet ovat aikaisempaa monimuotoisempia. Asiakas- ja palveluohjauksen työmuotoja ja -menetelmiä sekä ammatillista osaamista tulee kehittää, jotta asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöstä, palvelujen ja palveluketjujen kehittämisestä sekä palveluinnovaatioiden rakentamisesta. Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palvelujen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Kenelle
Sinulla on sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinto tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinto.

Toteutus
Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Koulutus käynnistyy 16.1.2020 ja kestää vuoden 2020 ajan.

Sisältö
Erikoistumiskoulutus rakentuu kuudesta viiden opintopisteen laajuisesta opintojaksosta:
1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat
2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt
3. Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus
4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa asiakastyössä
5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä asiakas- ja palveluohjaus
6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus

Hinta  Vuoden 2020 toteutus on maksuton.

HUOM! Koulutuksen hakulomakkeella kysytään tietoja mm. työ- ja kouluhistoriastasi, joten varaathan todistuksesi sähköisessä muodossa (ne liitetään hakulomakkeeseen). Lisäksi kirjoita max. 2 sivun pituinen motivaatiokirje hakemuksen liitteeksi. 
Motivaatiokirje:
1) Miksi haet Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen?
2) Millaista asiakas- ja palveluohjauksen osaamista tarvitset tulevaisuudessa?
3) Miten voit työssäsi ja/tai työurallasi hyödyntää Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista?
4) Opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittamisen mahdollisuudet ja haasteet?   

Valinnasta ilmoittaminen: Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 15.11.2019 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikka sähköpostilla 5.12.2019 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Ann-Mari Sippu, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: taydennyskoulutus@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää