Ajankohta: 15.2.-2.5.2021
Koulutuspaikka: eKampus / Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Edeltävä osaaminen:
Edellyttää Asiakas – ja palveluohjaksen lähtökohdat (5op) sekä Asiakasohjaus ja kokonaisvaltainen tilannearviointi ( 5op) opintojaksojen suorittamista.

Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Merja Nurmi, Ann-Mari Sippu

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Geronomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

 

Tavoitteet:

 •  Hahmotat asiakas – ja palveluohjauksen monialaisena työmenetelmänä sosiaali – ja terveydenhuollon muuttuvissa toimintaympäristöissä.
 • Tunnistat monikulttuurisuuden näkökulman asiakasohjauksen työorientaatiossa.
 • Tunnistat sosiaali –ja terveydenhuollon määrämuotoisen kirjaamisen merkityksen asiakasohjausprosessin osana.

Sisältö:

 • Mikä on asiakasohjauksen paikka yhteiskunnan muutoksessa?
 • Miten asiakasohjauksessa huomioidaan monikulttuurisuus?
 • Mitä tarkoittaa sosiaali – ja terveydenhuollon määrämuotoinen kirjaaminen ja miten sitä tulee soveltaa käytännön työvälineenä?

Toteutus:
Asiakas – ja palveluohjauksen erityiskysymykset opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, johon sisältyy itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa sekä oppimistehtäviä.
Opintojakso sisältää yhteisen aloitus webinaarin Teams alustalla, jonka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

 

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Merja Nurmi ja Ann-Mari Sippu
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää