Ajankohta: 15.9.-30.11.2021
Koulutuspaikka: XAMK, Kouvolan kampus.Paraatikenttä 7 45100 Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat:  Merja Nurmi ja Ann-Mari Sippu

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Geronomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Hahmotat toimintakyvyn ulottuvuudet sekä asiakkaan yksilölliset tuen tarpeet palvelutarpeen tunnistamisen ja asiakasohjauksen lähtökohtina
 • Tiedostat ennaltaehkäisevän työotteen sekä varhaisen tuen merkityksen asiakasohjauksen taustalla
 • Tarkastelet palvelu -ja asiakasohjausta vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena

Sisältö:

 • Mitä tarkoittaa toimintakyvyn ulottuvuudet sekä asiakkaan tuen tarpeet?
 • Mitä tarkoittaa ennaltaehkäisevä työote ja varhainen tuki?
 • Millaista vuorovaikutus osaamista asiakkaan kohtaamisessa vaaditaan?

Työskentelytavat:
Lähiopetus, itsenäinen tiedonhankinta

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi: 1-5

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
 • Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä:  Marko Raitaneni ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää