Korona-pandemia aiheuttaa muutoksia yhteiskuntaan ja työelämään. Xamkin avoin ammattikorkeakoulu haluaa tarjota tilaisuuden itsensä kehittämiseen ja osaamisen päivittämiseen vastaamaan muuttuvia työelämän tarpeita. Tämä opintojakso kuuluu syksyn 2020 maksuttomien opintojen valikoimaan. Valitse ilmoittautumislomakkeella valinta ”maksuton”. Tervetuloa opiskelemaanavoimeenammattikorkeakouluun!

Ajankohta: Sisäänotot joka kuukauden ensimmäisenä päivänä v. 2020 (poislukien heinäkuu). Omaan tahtiin verkossa suoritettava opintojakso. Suoritusaika 4kk. 
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä:
Kohderyhmä: Sosiaali – ja terveydenhuollon ammattilaiset ja alan opiskelijat/aiheesta kiinnostuneet
Opettajat: Ann-Mari Sippu ja Elina Jouppila-Kupiainen (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

HUOM! Avoimen AMKin toimiston ollessa kiinni kesäaikana, ilmoittautumiset ja arvioinnot eivät siirry järjestelmiin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2020
Hinta: Opintojen suorittaminen maksutonta, kun aloitat opintosi 1.4.-1.12.2020 välisenä aikana. Muulloin 60 € tai lukukausimaksu 175 €.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua tähän koulutukseen.

Tule vahvistamaan ja syventämään osaamistasi asiakas – ja palveluohjuksen ajankohtaisessa teemassa. Opintokokonaisuus antaa tietoa ja ymmärrystä työskennellä tavoitteellisesti sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Perehdyt seuraaviin osa-alueisiin:

Asiakas – ja palveluohjaus käsitteenä sekä sen teoreettinen määrittely.
Asiakas oman asiansa asiantuntijana ja itsenäisenä toimijana.
Yhtymäpintatyöskentely sosiaali – ja terveydenhuollon toimintaympäristöissä.
Palvelutarpeen arviointi sekä yksilöllisten ja ainutlaatuisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja tukeminen.
Palvelujen oikea-aikaisuus ja kustannustietoisuus sekä tietosuojaan liittyvät kysymykset. Ammatillinen vuorovaikutus ja kohtaaminen.
Digitaalisuus.

Tavoitteet:

– Tiedät asiakas – ja palveluohjauksen teoreettiset lähtökohdat.
– Osaat asiakas – ja palveluohjauksen prosessin.
– Tunnistat sosiaali – ja terveydenhuollon yhtymäpintatyöskentelyn merkityksen asiakas – ja palveluohjauksessa.
– Ymmärrät asiakas – ja palveluohjauksen vuorovaikutuksessa rakentuvana suhteena.
– Perehdyt asiakas – ja palveluohjauksen erityiskysymyksiin.

Toteutus:

Opiskelu tapahtuu perehtymällä itsenäisesti ja oman aikataulun mukaisesti opintojaksolla annettuihin materiaaleihin.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty / Hylätty

Lisätietoja koulutuken sisällöstä:
Ann-Mari Sippu ja Elina Jouppila-Kupiainen (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta: niina.nikkola@xamk tai avoinamk@xamk.fi

 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää