Ajankohta: 1.2.-30.4.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 2 op
Paikkamäärä: 100
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Kati Viljakainen, email: kati.viljakainen@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Muotoilija (AMK), palvelumuotoilu
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 23.1.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuasi sinä:
– Tunnistat mahdollisuuksia kehittää palveluja asiakasymmärryksen avulla.
– Ymmärrät, mistä eri lähteistä asiakastietoa voidaan kerätä ja tunnistat palvelumuotoilulle tyypillisiä laadullisia tutkimusmenetelmiä.
– Osaat muodostaa asiakastiedosta asiakasymmärrystä ja kiteyttää sitä visuaalisen asiakasprofiilikortin avulla.

Sisältö:
Opintojakso etenee asiakaslähtöisen kehittämisen prosessia mukaillen. Prosessin mukaisessa järjestyksessä suoritettavien oppimistehtävien avulla opiskelija kokoaa ymmärrystä kuvitteellisesta asiakkaasta ja kiteyttää ymmärryksen profiilikortiksi.

Tuotetut asiakasprofiilikortit tuodaan opintojaksoalustalle kaikkien nähtäväksi ja omaa osaamisen kehittymistä reflektoidaan tekemällä aiemmin palautetusta tehtävästä vertaisarviointi.

Toteutus:
• Opintojaksolla voi edetä omaan tahtiin
• Itsenäistä työskentelyä

Opiskelumateriaali:
Opiskelumateriaali julkaistaan opintojaksoalustalla.

Arviointi:
Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet
• Tehtävinä sekä pienimuotoisia kyselyjä, tiedonhankintaan liittyviä tehtäviä että omaa pohdintaa vaativia tehtäviä. Osassa tehtäviä visualisointi on merkittävässä roolissa.
• Arvioidaan: tehtävien hyväksytty suorittaminen.

Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää