Ajankohta: 29.8.-23.10.2022, Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla. Lisäksi verkkoluennot 2 teemasta (ajoitus tarkentuu huhtikuun alkuun mennessä).
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettaja: Marjut Kasper

Jatkoväylä-opiskelija: Tätä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

Osaat

 • selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
 • tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
 • ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
 • käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
 • verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö:

 • Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
 • Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
 • Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
 • Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
 • Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
 • Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
 • Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, yksilö sekä ryhmätehtävä. Itsenäinen aiheeseen sekä aineistoon tutustuminen. Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla. Lisäksi verkkoluentoja teemoista.

Teemoina:

 • Palvelumuotoilun menetelmät osana tuotteistamista
 • Matkailutuotteen määritelmät, tuotteistamisprosessi ja lainsäädäntö

Opiskelumateriaali: 

 • Learnissä oleva aineisto
 • Tonder, Mika. 2013. Ideasta kaupalliseksi tuotteeksi. Matkailupalvelujen tuotteistaminen.
 • Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää