Ajankohta: 8.3.-30.5.2021, opintojaksolla on 2 tunnin pituisia webinaareja 4-5 kpl, ajat ilmoitetaan myöhemmin
Koulutuspaikka: Learn verkko-oppimisympäristö
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Eliisa Kotro, Riitta Tuikkanen

Jatkoväyläopiskelija: Tämä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 22.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö:
Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Toteutus:
Opintojaksolla perehdytään asiakaskäyttäytymisen ja asiakaskokemuksen perusteisiin ja käsitteisiin. Opintojaksoon kuuluu ajastettuja webinaareja (4-5 kpl), joissa syvennetään opiskeltuja asioita sekä itsenäisesti ja ryhmässä toteutettavia tehtäviä, joissa opittua sovelletaan työelämää palvelevissa tehtävissä.

Arviointi tapahtuu tehtävien avulla. Tehtävät tulevat olemaan yksilö- ja ryhmätyön raportointeja sekä luetun ja koetun pohjalta keskustelua ja kommentointia keskustelualueilla/webinaareissa.

Opintojaksoon sisältyy 2 tunnin pituisia webinaareja 4-5 kpl. Ajat ilmoitetaan täällä myöhemmin.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Suurin osa materiaaleista ja materiaalilinkeistä löytyy Learnista.

Arviointi:
Osaat etsiä tietoa keskeisistä tiedonlähteistä.
Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko:
0-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 8266 050 / María del Mar Márquez

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää