Ajankohta: 25.10.-19.12.2021, AC-luennot 3.11. klo 17.00-18.30, 23.11. klo 17.00-18.30 ja 13.12.2021 klo 17.00-18.30
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Riitta Tuikkanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväyläopiskelija: Tätä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 10.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

  • Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
  • Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
  • Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö ja toteutus:

  • Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
  • Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
  • Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
  • Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Verkkototeutuksessa opintojaksoon sisältyy videotallenteena olevia luentoja keskeisistä sisältöteemoista: kuluttajakäyttäytymisen perusteet, ostopäätösprosessi, asiakaskokemus sekä matkailu- ja ravitsemisalan kuluttajatyyppejä ja kuluttajatrendejä.

Opintojaksoon kuuluu kolme ajastettua verkkotapaamista (3.11., 23.11. Ja 13.12. Klo 17-18.30). Ensimmäinen tapaaminen on opintojen info- ja orientaatio, kaksi muuta tehtäviä syventäviä tapaamisia. Jos et pääse osallistumaan tapaamisiin, vaihtoehtona on korvaava tehtävä.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:

Suurin osa materiaaleista ja materiaalilinkeistä löytyy Learnista.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan tehtävien perusteella. Tehtäviä on kolme, joista yksi ryhmässä toteutettava tehtävä. Tehtävät tulevat olemaan yksilö- ja ryhmätyön raportointeja sekä luetun ja koetun pohjalta keskustelua ja kommentointia keskustelualueella ja verkkotapaamisissa.

Opiskelija osaa:

  • etsiä tietoa keskeisistä tiedonlähteistä.
  • toimia asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa.
  • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää