Ajankohta: 7.3.-1.5.2022, verkko-opetus 15.3., 29.3.,12.4. ja 19.4.2022 klo 13.30-15.00
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettajat: Hanna Pajari-Seppänen ja Kirsi Kuusisto

Jatkoväylä-opiskelija: Tätä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

  • Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
  • Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
  • Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö:

  • Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
  • Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
  • Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
  • Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Opintojakso opiskellaan itsenäisesti verkkototeutuksena. Opintojakso sisältää neljä Teams-luentoa. Aloitusluento tallennetaan ja se on katsottavissa myöhemmin Learn -alustan linkin kautta. 

Opintojaksolla tehdään kolme oppimistehtävää. Tehtävät esitellään Learn-alustalla. Orientoiva tehtävä tehdään ennen aloitusluentoa Learn-alustalla. Learn-alusta aukeaa 7.3.2022.
Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä.

Opiskelumateriaali: 

Opintojakson materiaalina on Learn alustan materiaali, sekä muu itsenäisesti etsitty materiaali.

Arviointi: 

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää