Ajankohta: 6.3.-30.4.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Hanna Pajari-Seppänen
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa restonomi (AMK) -väyläopintoihin matkailu- sekä ravintola- ja catering-alan perustutkinto-opiskelijalle.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.2.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat tunnistaa asiakaskäyttäytymisen perusteita ja muutoksia.
 • Osaat tunnistaa kuluttajatrendien vaikutuksia alalla.
 • Osaat hahmottaa asiakasymmärryksen merkityksen matkailu- ja ravitsemisalan liiketoiminnassa.

Sisältö:

 • Mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaan käyttäytymiseen ja sen muutoksiin?
 • Mitkä ovat kuluttajatrendien vaikutukset alalla?
 • Mitä ovat asiakasprosessit ja asiakaskokemukset ja mikä niiden merkitys on asiakkuuksissa?
 • Miten asiakasymmärrystä voi hyödyntää liiketoiminnassa ja arvontuotannon perustana?

Toteutus:
Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä. Oppimistehtävät tulee palauttaa niille määrättyihin palautuspäiviin mennessä. Ei tenttiä. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

 • Bergström, Seija & Leppänen, Arja 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. 16. Painos. Edita Publishing Oy, Helsinki. (e-kirja)
 • Ahvenainen, P., Gylling J. & Leino S. 2017. Viiden tähden asiakaskokemus: Tee asiakkaistasi faneja. Helsinki: Kauppakamari. (myös e-kirjana)
 • Löytänä J. & Kortesuo K. 2011. Asiakaskokemus. Palvelubisneksestä kokemusbisnekseen. Talentum. (myös e-kirjana)
 • Hiltunen Elina. 2017. Mitä tulevaisuuden asiakas haluaa. Trendit ja ilmiöt. Docendo. (e-kirja).

Arviointi: 
Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella.
 
Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää