Ajankohta: 3.5. – 31.7.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 1 – 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Viestintätaidot tai vastaava osaaminen
Opettaja: Xamkin lehtori

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 17.4.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM!  Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja pyrit kehittämään itseäsi määrätietoisesti asiantuntijaviestijänä. Ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi muun muassa alakohtaisen kirjallisuuden avulla.
Tuotat muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja opiskelun ja työelämän tekstejä. Käytät niiden viimeistelyssä ajantasaisia ohjeita ja julkaisemisessa sopivia viestintävälineitä ja -foorumeita.
Syvennät kokous- ja neuvottelutaitojasi. Kehität esiintymisvalmiuksiasi asiantuntijaviestijänä.
Hallitset tekstien ja suullisten tilanteiden tyylin.

Sisältö:

Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?
Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:
Esiintymistaito 1 op
Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 1 opintopiste vaatii noin 27 tuntia opiskelijan työskentelyä.

Opiskelumateriaali: Oppimisympäristössä oleva materiaali.

Arviointi: 

Asiantuntijaviestintä-opintojakso sijoittuu edistyneen osaamisen vaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat kriteerit a, b, e ja g. Tason 3 saavuttanut opiskelija osaa
a. käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
b. arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
e. valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
g. soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko: Hyväksytty / Hylätty
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 440 4473, Iina Hoteila

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää