Ajankohta:3.5. – 31.7.2021
Koulutuspaikka: E-kampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen:Viestintätaidot-opintojakso tai vastaava osaaminen
Opettajat: Malla Koivupiha ja Veli-Matti Malinen, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue:
Vapaasti valittavat
Ilmoittautuminen päättyy: 11.4.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Tunnistat omat vahvuutesi ja kehittämiskohteesi ja pyrit kehittämään itseäsi määrätietoisesti asiantuntijaviestijänä.
 • Ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi muun muassa alakohtaisen kirjallisuuden avulla.
 • Tuotat muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja opiskelun ja työelämän tekstejä. Käytät niiden viimeistelyssä ajantasaisia ohjeita ja julkaisemisessa sopivia viestintävälineitä ja -foorumeita.
 • Syvennät kokous- ja neuvottelutaitojasi. Kehität esiintymisvalmiuksiasi asiantuntijaviestijänä.
 • Hallitset tekstien ja suullisten tilanteiden tyylin.

Sisältö:

 • Miten ylläpidät ja kehität ammatillista viestintäosaamistasi erilaisissa kirjallisissa ja suullisissa tilanteissa?
 • Millaisia ovat huolitellut opiskelun ja työelämän tekstit? Millaisilla viestintäfoorumeilla niitä julkaistaan? Tunnetko asiantuntijaviestinnän ohjeistukset ja tyyliseikat?
 • Miten syvennät ja kehität kokous- ja neuvottelutaitojasi ja esiintymisvalmiuksiasi?

Opintojakson voit rakentaa valitsemalla kehittämistarpeittesi mukaisesti valitsemalla 1–5 op seuraavista osa-alueista:

Esiintymistaito 1 op
Neuvottelu- ja kokoustaito 1 op
Asiantuntijaviestinnän trendit 1 op
Kielenhuolto ja asiakirjaviestintä 1 op
Tiedota ja viesti tieteestä 1 op

Arviointi:
Asiantuntijaviestintä-opintojakso sijoittuu edistyneen osaamisen vaiheeseen. Opintojakson arvioinnissa korostuvat seuraavat kriteerit:

 • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
 • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
 • valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
 • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Tason 3 saavuttaneen opiskelijan suoritus voidaan hyväksyä.

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

 

 

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Malla Koivupiha, sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@xamk.fi
 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää