Ajantasaista ja kehitä kliinisiä hoitotyön taitoja!

Ajankohta: 1.10.2019-30.4.2020, neljän (4) lähiopetuspäivän ajankohdat maalis-huhtikuulla 2020 tarkentuvat myöhemmin.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot, lähiopetuspäivät (4 x 6 tuntia) Kotkan tai Mikkelin kampuksilla oman valinnan mukaan
Laajuus: 10 op
Paikkamäärä: 40
Kohderyhmä:  Hoitotyön eri yksiköissä ja kotihoidossa työskentelevät.
Opettajat: Xamkin lehtorit tai muut asiantuntijat

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 24.9.2019
Hinta: 120 €  tai lukukausimaksu 175 €
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tähän koulutukseen.

Tavoitteet:

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiuksia:  

 • arvioida potilaan hoidontarpeita sekä laatia hoitosuunnitelma 
 • työskennellä hyvää aseptiikkaa noudattaen kotiympäristössä 
 • hoitaa vaativia haavahoitoja  
 • hoitaa palliatiivisia potilaita sekä toteuttaa saattohoitoa kotiympäristössä 
 • toteuttaa hyvää kivunhoitoa 
 • toteuttaa turvallista lääke- ja nestehoitoa sekä suunniteltuja verensiirtoja. 
 • potilaan tilan ennakoivaan arviointiin ja kliinisiin tutkimuksiin.

Lisäksi koulutus antaa valmiuksia toteuttaa laadukasta ja turvallista hoitotyötä moniammatillisessa tiimissä.  

Koulutuksen kohderyhmänä ovat kotihoidossa työskennelleet sekä muut kotisairaalatyöstä kiinnostuneet sairaanhoitajat.  

Sisältö ja toteutus:

Syksyllä 2019 opiskeltavat opintojaksot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina:

 • Hoidontarpeen arviointi ja hoitosuunnitelma, 0,5 op
 • Aseptiikka kotisairaalassa, 1 op
 • Haasteellisten haavojen hoito, 1 op
 • Palliatiivinen ja kotisaattohoito, 2 op

Kevään 2020 opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja lähiopetuksena. Opintoihin sisältyy neljä 6 tunnin lähiopetuspäivää, jotka alustavan suunnitelman mukaan toteutetaan maalis-huhtikuussa. Lähiopetusopetuspäivät järjestetään samansisältöisinä, omina ryhminään Kotkassa ja Mikkelissä. Opiskelija voi valita kummalla paikkakunnalla osallistuu opetukseen.

 • Kivunhoito kotisairaalassa, 1 op
 • Lääkehoito, farmakologia, iv-nestehoito, parenteraalinen ravitsemus ja verensiirrot, 2,5 op
 • Kliininen tutkiminen ja ennakoiva tilan arviointi, 2 op

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Peruminen tulee tehdä sähköpostitse avoinamk@xamk.fi Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Lisää avoimen AMK:n koulutuksia löydät koulutuskalenteristamme
www.xamk.fi/koulutuskalenteri ja www.xamk.fi/openstudies.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää