Koulutuspaikka: Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli / verkko-opinnot
Kohderyhmä: Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja kätilöt, lähihoitajat  
Edeltävä osaaminen: Edeltävyysehtona perustietoa avanteista
Laajuus: 15 opintopistettä
Ryhmäkoko: 20
 
Kouluttajat: Xamkin lehtorit ja asiantuntijat. Lisäksi käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Ajankohta: 13.9.-15.12.2023 

kaksi päivää/kk syys-joulukuu 2023 seuraavasti (muutokset mahdollisia):

 • 13.9.2023 etätoteutuksena
 • 15.9.2023 etätoteutuksena
 • 17.10.2023 etätoteutuksena
 • 18.10.2023 etätoteutuksena
 • 21.-22.11.2023 lähipäivät Mikkelin kampuksella
 • 14.12.2023 etätoteutuksena
 • 15.12.2023 etätoteutuksena

Ilmoittautuminen päättyy: 20.8.2023 
Hinta: 960 € (+ alv 24 %) Laskutus yksityishenkilöille mahdollinen kahdessa erässä, 480 €/erä (+ alv 24 %)

Lasku lähetetään sähköpostiisi koulutuksen alkamisen jälkeen. Huomioi, että viesti voi päätyä roskapostiin!

Mikäli laskun maksaja on yritys, etkä ole ilmoittanut laskutustietoja ilmoittautumisen yhteydessä, ilmoita ne koulutuksen alkuun mennessä taydennyskoulutus@xamk.fi.

Avannehoitotyön täydennyskoulutuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan kliinisen avannehoitotyön osaa-mista. Työelämän muuttuvat haasteet edellyttävät lisäkouluttautumista. Vaikka käytännön kokemuksen merkitys osaamisen kehittymiselle on merkittävä, myös teoreettisen tiedon ja sen soveltaminen käytäntöön on erittäin merkittävää.  Avannehoitotyön osaajana voit toimia neuvonantajana ja kouluttajana omassa työssäsi, mutta osaat myös kehittää käytännön hoitotyötä. 

Avannehoitotyön koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijana

 • syvennät ja laajennat osaamistasi avanne- tai vastaavasti leikattujen potilaiden hoidossa ja haavan hoidon eri osa-alueilla (avanneleikatun haavanhoito, ihonhoito ja mahdolliset komplikaatiot).
 • toteutat itsenäisesti, yhteistoiminnallisesti ja monitieteellisesti näyttöön perustuvaa hoitotyötä. 
 • osaat kehittää em. potilaiden hoitotyötä ja omaa ammattitaitoasi ajantasaiseen ja luotettavaan näyttöön perustuvaan tietoon perustuen.
 • osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoituvassa hoitoympäristössä.
 • sisäistät elinikäisen oppimisen oman asiantuntijuuden jatkuvan kehittämisen lähtökohdaksi.
 • opit tarkastelemaan terveydenhuollon muuttuvaa toimintakenttää ja ymmärrät yhteiskunnallisten muutosten asettamat haasteet hoitotyön käytännön kehittämiselle.

Opinnot suoritettuasi 

 • osaat käyttää asiantuntemustasi avanne- tai vastaavasti leikatun, fisteli-, ja haavapotilaan näyttöön pe-rustuvan hoidon eri osa-alueilla.
 • osaat kehittää em. potilaiden hoitotyötä ja omaa ammattitaitoasi ajantasaiseen ja luotettavaan näyt-töön perustuvaan tietoon perustuen.
 • ymmärrät terveydenhuollon muuttuvat haasteet hoitotyön käytännön kehittämiselle.
 • osaat toimia moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoituvassa hoitoympäristössä.
 • sisäistät elinikäisen oppimisen osana asiantuntijuutesi jatkuvan kehittämisen lähtökohdaksi

Sisältö

Avannehoitotyönopinnot muodostuvat yleisopinnoista, ammatillisista opinnoista, opetukseen ja ohjaukseen liittyvistä opinnoista sekä kehittämistyöstä.

 • Oppimisprosessia tukevat opinnot
 • Avannehoitotyön osaamisen syventäminen
 • Näyttöön perustuva avanne- tai vastaavasti leikatun potilaan hoito
 • Näyttöön perustuva haavan ja ihon hoito
 • Näyttöön perustuva avanne- tai vastaavasti leikatun ohjaus
 • Asiakaskeskeinen kehittämistyö ja sen raportointi

Koulutus sisältää asiantuntijaluentoja (lääkäri, avannehoitaja) etänä ja lähiopetuksessa, ryhmä- ja itsenäistä opiskelua, työpajatyöskentelyä, simulaatiota ja seminaareja.

Toteutustapa

kaksi päivää/kk syys-joulukuu 2023 seuraavasti (muutokset mahdollisia):

 • 13.9.2023 etätoteutuksena
 • 15.9.2023 etätoteutuksena
 • 17.10.2023 etätoteutuksena
 • 18.10.2023 etätoteutuksena
 • 21.-22.11.2023 lähipäivät Mikkelin kampuksella
 • 14.12.2023 etätoteutuksena
 • 15.12.2023 etätoteutuksena

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähi– ja etäopetukseen sekä Workshoppiin sekä oppimistehtävien tekemistä. 

Arviointiasteikko

Hyväksytty / täydennettävä, hyväksytty tarkoittaa vähintään H3 arvosanaa.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Täydennyskoulutuksen toimisto, taydennyskoulutus@xamk.fi tai koulutusassistentti Tiina Valjakka p. 040 631 9828

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse taydennyskoulutus@xamk.fi 30 vrk ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää