Ylimmän johdon käytännöläheinen

CEO-JOKO2 -JOHTAMISKOULUTUS

Arvostettu johdon valmennusohjelma

Yleisliikkeenjohdollinen valmennus, jossa osallistuja saa tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen. Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 2-3 roundtable tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista.

Koulutuksen tarjoamat hyödyt:

  •  välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen strategialähtöisesti
  •  digitalisaation mahdollisuuden kilpailuetuna ja toimintojen tehostamisessa
  •  tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista ja millaisia haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
  • johtajana kehittyminen, itsensä johtaminen, henkinen ja fyysinen jaksaminen
  • lisää talousosaamista ja välineitä riskien hallintaan
  • verkostoituminen ja uudet kontaktit

 

Koulutuspäivä ja aiheet:

26.9.2018 Yrityksen kilpailuympäristö ja strategian laadinta

17.10.2018 Strategian toteuttaminen ja johtoryhmätyöskentely

15.11.2018 Itsetuntemus ja itsensä johtaminen tuloksenteon perustana

12.12.2018 Ihmisten johtaminen – vaikuttamisen voima 

10.1.2019 Digitaalisuus tulevaisuuden mahdollisuutena ja kilpailuedun lähteenä

7.2.2019 Asiakkuudet, kumpppanuudet ja verkostot

7.3.2019 Johtajan talouslukutaito

11.4.2019 Yritysjuridiikka

16.5.2019 Tulevaisuuden liiketoimintaympäristöt, trendit ja näkymät

 

Koulutuksen hinta: 1 000 euroa ja tähän hintaan voi yrityksestä osallistua 1-2 henkilöä. Koulutus on Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama. Ohjelma toteutetaan yhdessä Etelä-Savon kauppakamarin kanssa.

Ota yhteyttä, kerromme lisää:

Eila Avelin, puh. 044 5050 404, eila.avelin@Xamk.fi

Anne Gustafsson-Pesonen, puh. 040 8344217. anne.gustafsson-pesonen@xamk.fi

Koulutus käynnistyy 26.9.2018 ja päättyy 16.5.2019.