Ajankohta: 15.3.-6.6.2021
Koulutuspaikka: eKampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: rajaton
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja:  Riitta Tenkanen-Salmela

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 14.2.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • ymmärrät haasteellisten tilanteiden taustatekijöitä
 • tunnistat mahdollisia syitä ikääntyneen potilaan levottomuudelle ja aggressiivisuudelle
 • ymmärrät dementian, deliriumin, depression ja psykoosin erot haasteellisten tilanteiden aiheuttajina
 • toimit eettisesti ja näyttöön perustuvan toiminnan mukaisesti haasteellisissa tilanteissa
   

Sisältö:

 • muistisairaudet ja dementoituneen potilaan käytösoireet
 • vanhuspsykiatriset häiriöt (psykoosit ja mielialahäiriöt) tai päihteet levottomuuden taustalla
 • akuutti sekavuusoireyhtymä (delirium)
 • käypä hoito -suositukset vanhustyössä
 • lääkkeettömät hoitomahdollisuudet osana hyvää hoitoa
 • eettisyys vanhustyössä

Toteutustavat:
Opinnot suoritat kokonaan verkossa. Opintojakson oppimisalustalla on viisi osiota, joissa on itsenäisesti, omassa tahdissasi opiskeltavaa materiaalia, verkkolinkkejä ja videoita. Jokaisen opiskeltavan osion jälkeen teet oppimistehtävän

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointiasteikko:
hylätty-hyväksytty

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Riitta Tenkanen-Salmela
( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää