Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus

Koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia digitaalisessa toimintaympäristössä. Tarkastelu tapahtuu erityisesti asiakasnäkökulmasta digitaaliset sisällöt ja kanavat huomioiden.

Digimarkkinoinnin kohdennettavuus ja mitattavuus auttaa yrityksiä toteuttamaan merkityksellistä, kohderyhmät huomioivaa markkinointia ja siten kehittämään liiketoimintaansa.

”Digitaalisuus ei itsessään auta liiketoiminnan kehittämistä, jos yritys ei ymmärrä eri kohderyhmien monikanavaista käyttäytymistä ja kuinka tätä ymmärrystä voidaan hyödyntää digimarkkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa”
 

Mikä on erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutukset ovat ammatillista kehittymistä ja ammatillista erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia, jotka suunnitellaan ja toteutetaan korkea-asteen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välisenä yhteistyönä.

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavia ja ne on suunnattu työelämässä jo toimineille.

Ajankohta: 17.3.2020–16.5.2021
Toteutus: monimuoto-opetuksena, lähiopetus järjestetään Xamkin Mikkelin kampuksella, lähiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista
Kevään 2020 lähiopetuspäivät: katso alla kohta opintojaksoista
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3, Mikkeli
Laajuus: 30 opintopistettä
Taso: ylempi AMK
Paikkamäärä: 35 opiskelijaa

Hakuaika: 1.12.2019-14.2.2020 klo 23:45 saakka. Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse  19.2.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen sähköpostitse  ma 24.2.2020 mennessä.
Hinta: 950 euroa (alv 0%) Koulutusmaksun voi suorittaa 1-2 erässä.

Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu erityisesti yritysten myynti- ja markkinointitehtävissä toimiville henkilöille, jotka haluavat kehittää digimarkkinoinnin taitojaan ja tarvitsevat ajantasaista digimarkkinoinnin osaamista liiketoiminnan kehittämiseksi. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä henkilöille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Soveltuvia korkeakoulututkintoja ovat esimerkiksi

 •     tradenomi (AMK, YAMK)
 •     insinööri (AMK, YAMK)
 •     restonomi (AMK, YAMK)

Tavoitteet:

Koulutuksen suoritettuasi

 • kykenet hallitsemaan digimarkkinoinnin kentän ja hyödyntämään digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia liiketoiminnan ja markkinoinnin kehittämisessä.
 • osaat kehittää yrityksen digitaalista liiketoimintaa markkinoinnin näkökulmasta.
 • tiedät keinot hankkia ja tuottaa eri kohderyhmien kannalta merkityksellistä sisältöä heille sopiviin digitaalisiin kanaviin ja hyödyntää eri kanavien synergiaedut asiakashankinnan ja myynnin näkökulmasta.
 • pystyt kehittämään asiakaskokemusta digitaalisia kosketuspisteitä hyödyntämällä.

Koulutuksen rakenne

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutuksen opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Kokonaisuuteen kuuluu kuusi opintojaksoa. Opintojaksoihin sisältyy kaksi lähiopetuspäivää, joihin osallistuminen on vapaaehtoista.

Koulutus koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Strateginen muutosjohtaminen digiympäristössä, 5 op
  • Opintojakso alkaa 17.3.2019
  • Lähipäivät: 17.3.2020 ja 13.5.2020
 • Markkinointi digitaalisissa kanavissa, 5 op
  • Opintojakso alkaa 6.4.2020, päättyy 31.7.2020
  • Lähipäivät: 29.4.2020 ja 27.5.2020
 •     Asiakashankinta ja myynti, 5 op (alkaa 22.9. ja päättyy 15.12.2020)
 •     Asiakaskokemus, 5 op (alkaa 27.10.2020 ja päättyy 15.1.2021)
 •     Sisältömarkkinointi, 5 op (alkaa 8.2.2021 ja päättyy 7.5.2021)
 •     Digiportfolio, 5 op (rakennetaan koko erikoistumiskoulutuksen ajan)

Opintojen taso on ylempi ammattikorkeakoulu (YAMK). Koulutuksen vaativuustaso vastaa ylemmän korkeakoulututkinnon tasoa (NQF/ EQF 7). Katso opintojaksojen tarkemmat kuvaukset täältä. Jokainen opintojakso kestää noin 8–9 viikkoa.

Valinnasta ilmoittaminen: Koulutukseen valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 19.2.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen sähköpostitse ma 24.2.2020 mennessä.

Peruutusehdot: Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (=keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan (myös sairastapauksissa). Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Lisätietoja koulutuksesta:
Marja-Leena Koskinen
puh. 040 648 2030
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja hakemisesta:
koulutussuunnittelija
Maria Marquez
puh. 040 826 6050
etunimi.sukunimi@xamk.fi

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Viisi syytä hankkia digiosaamista erikoistumiskoulutuksessa

Tuoreen tutkimuksen mukaan yritykset tarvitsevat uutta digiosaamista erityisesti datan hyödyntämisessä, myynnissä ja markkinoinnissa (EK 2019). Lähes 90 % yrityksistä sanoo, että digitalisaatio on luonut uusia osaamistarpeita. Yli 70 % kokee, että henkilöstön digiosaamisen puutteet vaikeuttavat liiketoimintaa. Yrityksillä on kuitenkin monia mahdollisuuksia kehittää henkilöstön osaamista. Yksi niistä on Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus, joka alkaa keväällä 2020.

1 Nopeampi ja joustavampi vaihtoehto tutkinnoille

Erikoistumiskoulutus menee nimensä mukaisesti syvälle aihealueeseensa. Työelämään kytkettynä se on nopea ja joustava tapa rakentaa vankka tietoperusta ja kehittää konkreettisia taitoja. Yritykset arvioivat tarvitsevansa syvällisiä digitaitoja erityisesti asiakasrajapinnan tehtävissä, viestinnässä, myynnissä, markkinoinnissa, asiakkuuksien hallinnassa ja asiakaspalvelussa. Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä -erikoistumiskoulutus tarttuu juuri näihin tarpeisiin. Xamkin liiketalouden yksikkö Mikkelissä toteuttaa koulutuksen.

2 Kehität yrityksesi digimarkkinointia

Koulutuksen sisällöt on suunniteltu niin, että oppiminen yhdistetään oman yrityksen toimintaan ja kehittämiseen. Koulutus alkaa strategisen muutosjohtamisen teemoilla. Kevään 2020 toinen teema on markkinointi digitaalisissa kanavissa. Keväällä aloitetaan myös oman digiportfolion kokoaminen. Syksyllä perehdytään asiakashankintaan, myyntiin ja asiakaskokemukseen digiympäristössä. Koulutus päättyy sisältömarkkinoinnin opintojaksoon.

3 Laaja koulutus vain yhden seminaaripäivän hinnalla

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä –koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja se suoritetaan noin vuoden aikana. Yhden tavanomaisen seminaaripäivän hinnalla saat tämän koko koulutuksen. Koulutuksen hinta on 950 € (alv 0%). Koulutus toteutetaan OKM:n tuella.

4 Opiskelumenetelmät sopivat työssäkäyville aikuisille

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville henkilöille edistämään ammatillista kehittymistä. Oppimisen menetelmissä on kuunneltu yritysten toivomuksia. Työssäkäyvät opiskelijat tarvitsevat selkeät nuotit itsenäiseen oppimiseen, riittävästi tukea ja tarvittaessa myös tuuppausta. Opintojaksot voi suorittaa verkko-opintoina, mutta suosittelemme myös osallistumista lähipäiville, joita on kaksi jokaisen opintojakson aikana. Lähiopetus antaa myös ”luvan” irrottautua opiskeluun ja rytmittää opiskelua mukavasti. Xamkin liiketalouden yksiköllä Mikkelissä on vuosien kokemus verkko-opintojen tuottamisesta.

5 Vertaisryhmässä luot uusia verkostoja 

Vertaisryhmällä on tärkeä merkitys oppimisessa. Oppiminen on myös sosiaalinen tapahtuma ja koulutus tarjoaa foorumin yhteistyölle ja keskusteluille muiden digimarkkinoijien kanssa. Jokaisella opintojaksolla tarjotaan kaksi lähipäivää Xamkin Mikkelin kampuksella. Niiden aikana verkostoidutaan ja opitaan eri alojen liiketoiminnasta myös toisilta. Osallistuminen lähipäiviin on kuitenkin vapaaehtoista.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää