KOULUTUS ON PERUTTU!

Tavoite:  

  • Tunnistat hyvinvoinnin kehittämiseen liittyviä tarpeita sekä miten digitaalisuudella voidaan tukea niiden toteuttamista. 
  • Osaat ottaa käyttöön uusia digitaalisuutta hyödyntäviä toimintamalleja ja tunnistat siitä aiheutuvia kehittämisen ja tuen tarpeita. 

Sisältö ja toteutus: 

  • Millaisiin hyvinvoinnin kehittämishaasteisiin digitaalisuus voi tarjota ratkaisuja ja millä edellytyksillä? 
  • Miten digitaalisuutta hyödyntävä toimintamalli saadaan jalkautettua osaksi arkea? 

Opintojakso toteutetaan YAMK-tutkinto-opiskelijoiden joukossa.  

Koulutuspaikat on tarkoitettu ensisijaisesti muille kuin Xamkin tutkinto-opiskelijoille.

Arviointi: 

  • Osaat hankkia, käsitellä ja arvioida kriittisesti monialaista tietoa digitaalisuudesta hyvinvoinnin kehittämisessä. 
  • Osaat ratkaista vaativia hyvinvointialan ongelmia digitaalisuutta hyödyntäen. 
  • Osaat vastata hyvinvointialan digitaalisuutta hyödyntävistä kehittämisprosesseista ja toiminnoista itsenäisesti 

Arviointi tapahtuu asteikolla Hyväksytty – Hylätty 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, p. 040 630 2520, avoinamk@xamk 
 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.