Ajankohta: 1.6.-31.8.2023
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 opintopistettä
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Miia Kierikki ja Laura Saar
 
 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa:Jalkaterapeutti (AMK), Fysioterapeutti (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.5.2023
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet:

 • Tunnet ja osaat arvioida kuntoutuksessa sovellettavia sähköisiä palveluita ja niiden käytettävyyttä.
 • Osaat käyttää ja kehittää kuntoutumista tukevia sähköisiä palveluita.
 • Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluita.
 • Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat kuntoutumisen edistämiseksi.
 • Ymmärrät sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian eettisiä ja tietoturvaan liittyviä näkökulmia.
 • Osaat hyödyntää palvelumuotoilua hyvinvointiteknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö:

 • Mitä ovat sähköiset palvelut kuntoutuksessa?
 • Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
 • Miten yksilön kuntoutumista ja hyvinvointia voidaan edistää teknologialla?
 • Miten hyödynnät pelillisyyttä hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
 • Miten hyödynnät hyvinvointiteknologian työkaluja tuotteiden ja palveluiden suunnitteluprosessissa?
 • Miten otat huomioon eettisyyden ja tietoturvan hyvinvointiteknologiassa?
 • Mitä palvelumuotoilulla ymmärretään käyttäjälähtöisessä hyvinvointiteknologiassa?

Toteutus:
Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina Learn-verkko-oppimisalustalla. 

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin opiskelijan työmäärää.

Arviointi:
Osaat:

 • käyttää asiantuntevasti ammattikäsitteitä eri tilanteissa
 • arvioida käyttämiään tietolähteitä kriittisesti
 • työskennellä tiimin jäsenenä asiantuntijatehtävissä työelämässä sekä huomata ja kuvata ammattialan ongelmia
 • arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
 • valita tarkoituksenmukaiset mallit, menetelmät, ohjelmistot ja tekniikat ja perustella valinnan
 • edistää tiimin tavoitteellista toimintaa
 • soveltaa kriittisesti oman alan eettisiä periaatteita eri tilanteissa

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh.050 340 7160 / Janika Korento

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

AMKOsaaja on vuosina 2021-2023 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koulutusta.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää