Ajankohta: 30.8.-24.10.2021, AC-luento 30.8.2021 klo 18.00-19.00
Koulutuspaikka: ekampus, verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettajat: Sirpa Sahinjoki, Heli Manninen, Tiina Tuovinen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväyläopiskelija: Tämä opintojaksoa suositellaan restonomi (AMK) -jatkoväyläopintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Restonomi (AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 15.8.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Osaat hahmottaa mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla.
 • Osaat tunnistaa keskeiset alan digitaalisuuteen liittyvät käsitteet.
 • Osaat käyttää tarkoitukseen sopivia viestintävälineitä, teknologiaa ja kanavia viestintään ja tiimityöhön sekä käyttäytyä sähköisessä viestinnässä asianmukaisesti.
 • Osaat tuottaa ja käsitellä yksinkertaista digitaalista sisältöä.
 • Ymmärrät tietoturvakäytänteet, kuten käyttöoikeuksien ja lisenssien merkityksen.

Sisältö ja toteutus:

 • Mitä digitaalisuus on matkailu- ja ravitsemisalalla?
 • Mitä digitalisaatioon liittyviä käsitteitä alalla käytetään?
 • Mitkä ovat alan keskeiset viestintävälineet?
 • Miten tuotetaan digitaalista sisältöä?
 • Mitkä ovat keskeisiä asioita tietoturvakäytänteissä?

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

Opintojakso jakautuu kolmen opettajan kesken. Informaatioteknologian koulutuksen opettajan osuus on Digitaidot, 3 op. Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutuksen kaksi opettajaa opettavat Digitaalinen sisällöntuotanto -osuuden, 2 op.

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:
 
Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Arviointi: 

Opiskelija osaa:

 • käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
 • käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
 • toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
 • perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opintojaksolla on oppimistehtäviä Digitaidot, 3 op -osuudesta ja Digitaalinen sisällöntuotanto, 2 op -osuudesta. Digitaidot-osuudessa voit valita, mitä tehtäviä haluat suorittaa. Digitaalisessa sisällöntuotanto-osuudessa on pienryhmässä toteutettava oppimistehtävä (video/podcast). Oppimistehtävä arvioidaan arvosanalla 1-5 / täydennettävä. Tarkemmat arviointiperusteet esitellään opintojakson alussa.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p.040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää