Ajankohta: 29.8. – 18.9.2022
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 2 opintopistettä
Paikkamäärä: 200
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Ei vaadita
Opettaja: Xamkin lehtori

Jatkoväylä-opiskelija: Tämä opintojakso kuuluu kaikille aloille yhteisiin jatkoväyläopintoihin, joita voit sisällyttää jatkoväyläopintoihin enintään 10 opintopistettä.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkinnot
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot 
Ilmoittautuminen päättyy: 14.8.2022
Hinta: Maksuton

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin.

Tavoitteet: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • käyttää rakenteita oikeaoppisesti
 • tunnistaa rakenteiden “kompastuskivet”
 • käyttää perinteisiä knoppirakenteita (yo-kirjoitukset)
 • tuottaa yksinkertaista tekstiä arkielämästään ja opiskelustaan

Sisältö: 

Ruotsin rakenteiden tehoduunaus:

 • substantiivien taivutus ja määräysmuodot
 • verbien taivutus
 • futuuri, konditionaali, att-partikkeli, man-rakenne
 • adjektiivien taivutus ja vertailu
 • päälauseen, kysymyslauseen ja sivulauseen sanajärjestys
 • pronominit
 • lukusanat
 • perusprepositiot ja aikaa ilmaisevat prepositiofraasit

Toteutus:
2 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 54 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali: 
Materiaali ilmoitetaan opintojakson alussa Learn-alustalla

Arviointiasteikko: 
Hyväksytty / Hylätty

 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993, Evangelia Antzaka

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit! Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen laatuauditoima korkeakoulu.

 

 

 

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää