Ajankohta: 26.8.-1.11.2019
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 8
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Harri Mäkinen, Merja Nurmi ja Tuomo Paakkonen, sähköpostit etunimi.sukunimi@xamk.fi

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso kuuluu Lähihoitaja – Sosionomi (AMK) Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 11.8.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-.
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepin kautta.

Tavoitteet:

• Osaat tarkastella sosiaalialan työtä kulttuurisensitiivisesti, eettisesti ja kriittisesti.
• Tiedostat ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä.
• Osaat analysoida omia arvoja, asenteita ja ennakkoluuloja suhteessa sosiaalialan työtä ohjaaviin periaatteisiin.
• Osaat tunnistaa sosiaalialan työhön liittyviä mahdollisuuksia ja ristiriitoja erilaisissa toimintaympäristöissä.
• Ymmärrät kirjaamisen ja dokumentoimisen merkityksen ja periaatteet osana asiakastyötä ja osaat tarkoituksenmukaisesti dokumentoida asiakastietoja ja huomioida tietoturvaan ja salassapitoon liittyvät keskeiset periaatteet.

Sisältö:

• Miten ihmisoikeussäädökset, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalialan eettiset periaatteet ohjaavat asiakastyötä?
• Mitä kulttuurisensitiivisyys ja kriittisyys tarkoittavat sosiaalialan työssä?
• Millaisia kulttuurisia ja eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalialan työssä voidaan kohdata?
• Miten huomioit toiminnassasi sosiaalialan normit, arvot ja ammattieettiset periaatteet?
• Mitkä ovat juridisesti kestävän ja eettisen dokumentoinnin periaatteet?

Arviointi: 1-5

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Harri Mäkinen, Merja Nurmi ja Tuomo Paakkonen, sähköpostit etunimi.sukunimi@xamk.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta: avoinamk@xamk.fi
 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää