Ajankohta: 9.9.-31.12.2020, Lähiopinnot ajoittuvat: 9.9., 30.9. ja 28.-29.10.2020 klo 8-17 väliselle ajalle. Tuntien sijoittumista päiville tarkennetaan myöhemmin. 
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettajat: Xamkin lehtori

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso kuuluu Lähihoitaja – Sosionomi (AMK) Jatkoväylä-opintoihin.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 23.8.2020
Hinta: 60 € tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

Opintojakson käytyäsi:

  • Osaat tarkastella sosiaalialan työtä kulttuurisensitiivisesti, eettisesti ja kriittisesti.
  • Tiedostat ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä.
  • Osaat analysoida omia arvoja, asenteita ja ennakkoluuloja suhteessa sosiaalialan työtä ohjaaviin periaatteisiin.
  • Osaat tunnistaa sosiaalialan työhön liittyviä mahdollisuuksia ja ristiriitoja erilaisissa toimintaympäristöissä.
  • Ymmärrät kirjaamisen ja dokumentoimisen merkityksen ja periaatteet osana asiakastyötä ja osaat tarkoituksenmukaisesti dokumentoida asiakastietoja ja huomioida tietoturvaan ja salassapitoon liittyvät keskeiset periaatteet.

Sisältö:

  • Miten ihmisoikeussäädökset, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalialan eettiset periaatteet ohjaavat asiakastyötä?
  • Mitä kulttuurisensitiivisyys ja kriittisyys tarkoittavat sosiaalialan työssä?
  • Millaisia kulttuurisia ja eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalialan työssä voidaan kohdata?
  • Miten huomioit toiminnassasi sosiaalialan normit, arvot ja ammattieettiset periaatteet?
  • Mitkä ovat juridisesti kestävän ja eettisen dokumentoinnin periaatteet?

Arviointi: 1 – 5

9.9.-31.12.2020, Lähiopinnot ajoittuvat: 9.9., 30.9. ja 28.-29.10.2020 klo 8-17 väliselle ajalle. Tuntien sijoittumista päiville tarkennetaan myöhemmin. 

Huom! Muutokset mahdollisia!

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMKin toimisto avoinamk@xamk.fi 

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse avoinamk@xamk.fi. Tämän jälkeen tehdystä perumisesta veloitamme koko koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää