Ajankohta: 31.8.-1.11.2020
Koulutuspaikka: eKampus
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: kaikki asiasta kiinnostuneet

Opettajat: Harri Mäkinen, Merja Nurmi ja Tuomo Paakkonen

Jatkoväylä-opiskelija: Opintojakso kuuluu Lähihoitaja – Sosionomi (AMK) Jatkoväylä-opintoihin.

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: sosionomi (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 2.8.2020
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
• Osaat tarkastella sosiaalialan työtä kulttuurisensitiivisesti, eettisesti ja kriittisesti.
• Tiedostat ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä.
• Osaat analysoida omia arvoja, asenteita ja ennakkoluuloja suhteessa sosiaalialan työtä ohjaaviin periaatteisiin.
• Osaat tunnistaa sosiaalialan työhön liittyviä mahdollisuuksia ja ristiriitoja erilaisissa toimintaympäristöissä.
• Ymmärrät kirjaamisen ja dokumentoimisen merkityksen ja periaatteet osana asiakastyötä ja osaat tarkoituksenmukaisesti dokumentoida asiakastietoja ja huomioida tietoturvaan ja salassapitoon liittyvät keskeiset periaatteet.

Sisältö:
• Miten ihmisoikeussäädökset, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalialan eettiset periaatteet ohjaavat asiakastyötä?
• Mitä kulttuurisensitiivisyys ja kriittisyys tarkoittavat sosiaalialan työssä?
• Millaisia kulttuurisia ja eettisiä mahdollisuuksia ja haasteita sosiaalialan työssä voidaan kohdata?
• Miten huomioit toiminnassasi sosiaalialan normit, arvot ja ammattieettiset periaatteet?
• Mitkä ovat juridisesti kestävän ja eettisen dokumentoinnin periaatteet?

Arviointi:
• Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
•. Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
• Osaat hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia.
• Osaat toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa.
• Osaat käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita.
• Osaat toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti.
• Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä: Harri Mäkinen, Merja Nurmi, ja Tuomo Paakkonen
(etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää