Ajankohta: 12.9.-11.12.2022, opintojakso käynnistyy verkossa ma 19.9. klo 17-18 info- ja orientaatioluennolla, joka tallennetaan. Tallenne on katsottavissa myöhemmin Learn-verkko-oppimisympäristössä.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 60
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: –
Opettajat: Hanna Ukkola ja Marjut Kasper

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tason tutkinnot Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Valinnainen opintojakso
Ilmoittautuminen päättyy: 28.8.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

Osaat

  • tunnistaa kohdemarkkinan erityispiirteet elintarvikealan näkökulmasta
  • tunnistaa jakelutiet kohdemarkkinoilla
  • tunnistaa asiakkaan kohdemarkkinoilla
  • kuvata ja tunnistaa asiakaslähtöisen tuotteistamisprosessin pääpiirteet
  • tunnistaa elintarvikeyrityksen kansainvälistymisstrategiat
  • verkostoitua sekä tukiorganisaatioiden että muiden yritysten kanssa

Sisältö:

Kohdemarkkinat, jakelukanavat, asiakas, tuotteistaminen, vientistrategia, verkosto-osaaminen.

Toteutus:

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää. 

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen. Opintojakso käynnistyy verkossa ma 19.9.2022 klo 17-18 info- ja orientaatioluennolla, joka tallennetaan. Tallenne on katsottavissa myöhemmin Learn-verkko-oppimisympäristössä. Tehtävien palautusajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Opiskelumateriaali: 

  • Opettajan opintojakson alussa ilmoittama materiaali.

Arviointiasteikko: 1-5

Elintarvikkeiden tuotteistaminen vientimarkkinoille -opintojakso on osa Suomalaiset elintarvikkeet maailmalle -koulutuskokonaisuutta (20 op). Koulutus tarjoaa perustiedot elintarvikealan vientipotentiaalista, elintarvikkeiden kaupallistamisesta vientimarkkinoille sekä elintarvikealan vientiprosessista ja -vaatimuksista. Koulutuksessa tutustutaan vientipolkuun (Team Finland), sen eri vaiheissa tarvittavaan osaamiseen, sekä alan verkostoihin Suomessa ja maailmalla.

Koulutuksen opintojaksot toteutetaan neljän ammattikorkeakoulun yhteistyössä. Muut koulutuksen opintojaksot:

  • Elintarvikealan vientipotentiaali (5 op) – Haaga-Helia
  • Elintarvikeviennin myynti, markkinointi ja kansainvälinen viestintä (5 op) – Oamk
  • Elintarvikeviennin lainsäädäntö ja sopimukset (5 op) – Lapin amk

Opiskelija tekee kussakin osiossa vientitoimintoihin liittyvän kehittämistehtävän elintarvikealan yritykselle.

Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan toteuttaja-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun sivuilla. Voit suorittaa koulutuksen yksittäisiä opintojaksoja tai koko koulutuskokonaisuuden. Opintojaksojen suorittamisjärjestyksellä ei ole väliä.

Suomalaiset elintarvikkeet maailmalle -koulutuksen sivuille https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/eloa-elintarvikeviennin-osaaminen-kasvuun/.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää