Ajankohta: 18.9.2023 – 31.7.2024.
Koulutus on jaettu kahteen osioon, 1. osio alkaa 18.9.2023 ja siihen voi ilmoittautua 3.9.2023 asti. 2. osio alkaa tammikuun 2024 aikana ja siihen voi ilmoittautua 1.1.2024 asti.
Koulutuspaikka: Verkko-opinnot 
Laajuus ja opintojen taso: 30 opintopistettä, opintojen taso on AMK 
Paikkamäärä: 50
Kohderyhmä: Energiasaneerauksesta kiinnostuneet, taloyhtiöistä ja kiinteistöistä vastaavat, isännöitsijät, rakennusalan toimijat, viranomaiset sekä uusiutuvasta energiasta kiinnostuneet tahot.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä.
Opettaja: Useita opettajia, opintokokonaisuus toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) yhteistyönä.

HUOM!
Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua avoimen AMK:n opintoihin/tähän koulutukseen!

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Hamkissa: Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Ilmoittautuminen 1. osioon päättyy: 3.9.2023
Hinta: 180 € / osio. Osaajakoulutuksen hinta on kokonaisuudessaan (osiot 1. ja 2.) 360 € (12 €/op), laskutus 2 erässä lukukausittain, laskutus syyskuussa ja tammikuussa. Osaajakoulutuksen hintaan ei ole mahdollista saada alennusta/hyvitystä sen perusteella, että opiskelija on aiemmin suorittanut kokonaisuuteen sisältyviä yksittäisiä opintojaksoja Xamkissa. Aiemmin suoritetut opintojaksot voidaan kuitenkin hyväksilukea osaksi osaajakoulutusta, jolloin niitä ei tarvitse suorittaa enää uudelleen. Osaajakoulutuksen hintaan ei sisälly muita avoimen AMK:n koulutuksia. Lisätietoa maksuperusteista löydät täällä

Mikä on osaajakoulutus?

Osaajakoulutukset ovat ammattikorkeakoulututkinnon erityisosaamisen kokonaisuuksia. Koulutuksen tuottama erityisosaaminen vastaa työelämän osaamistarvetta tai -vajetta.

 • Opiskelu ei johda tutkintoon, mutta saat koulutuksesta todistuksen.
 • Osaajakoulutuksen opintoja voidaan hyväksilukea osaksi tutkintoa, jos joskus tulet opiskelemaan tutkintoa Xamkiin tai Hamkiin.

Energianhallinta ja automaatio kiinteistöissä -osaajakoulutus on laajudeltaan 30 opintopistettä ja koulutus on jaettu kahteen 15 opintopisteen laajuiseen osioon.
 

1. Osio / XAMK, syksy 2023

Akkujen ja energiavarastoinnin perusteet, 5 op

 • Litiumioniakkutekniikan perusteet
 • Litiumioniakkujärjestelmät
 • Litiumioniakkujen turvallisuus

Aurinkosähköjärjestelmät, 5 op

 • Aurinkopaneelien toimintaperiaate
 • Erilaiset aurinkosähköjärjestelmät
 • Lainsäädäntö, standardit ja yleiset suunnitteluperiaatteet
 • Aurinkosähköhankkeen arviointi
 • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu, mitoitus ja asentaminen
 • Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönottotarkastus
 • Käyttö, huolto ja ylläpito
 • Aurinkosähköjärjestelmien tulevaisuus ja tuore tutkimustieto

Sähköautot ja latausjärjestelmät, 5 op

 • Sähkö- ja hybridiautojen tekniikka, heikkoudet ja vahvuudet. Akkutekniikka ja ympäristönäkökohdat.
 • Sähköautojen lataustavat ja latausjärjestelmien perusteet
 • Sähköautojen lataamista koskevat sähköasennusmääräykset ja paloturvallisuus
 • Sähköautojen latausratkaisut ja niiden mitoituksen perusteet
 • Päätöksenteko ja sopivan ratkaisun valinta asunto-osakeyhtiössä

2. Osio / HAMK, kevät 2024

Energiatehokkuuden parantaminen rakennetussa ympäristössä, 3 op

 • Energiankulutus rakennetussa ympäristössä 
 • Kansainväliset ja kansalliset ilmasto- ja energiastrategiat, energiatehokkuusvaatimukset ja hiilineutraaliustavoitteet 
 • Energiajärjestelmät, energiantuotantomuodot ja markkinoiden muutokset 
 • Energiahinnoittelun perusteet 
 • Rakennusautomaatiojärjestelmien mahdollisuudet energiatehokkuuden parantamisessa 

Rakennuksen LVISA-järjestelmän mittaaminen ja säätäminen, 3 op 

 • Yleisimmät anturit ja toimilaitteet (mm. säätimet, moottoriventtiilit, venttiilit, taajuusmuuntajat) 
 • Ilmanvaihto- ja kaukolämpöjärjestelmä sekä niiden säädöt 
 • Mittausmenetelmät (lämpötila, paine yms.) ja niiden liittyminen automaatiojärjestelmät 
 • Mittaaminen ja säätäminen (sisäilma, huolto, käyttäjälähtöinen muunneltavuus jne.) 
 • P, PI ja PID säätimet 
 • Säätötuloksen laadullinen arviointi 

Älykkäät automaatio- ja ohjausjärjestelmät, 3 op 

 • Rakennusautomaatiojärjestelmien toimintaperiaatteet 
 • Sähkö- ja automaatiojärjestelmät energiatehokkuuden parantamisessa ja seurannassa 
 • Järjestelmän suunnittelu, toteutus, käyttöönotto ja dokumentaatio  
 • Tiedonsiirtoteknologiat, langattomat teknologiat ja kenttäväylät sekä sovelluskohteiden erityispiirteet 
 • Osa opintojakson oppimistehtävistä on mahdollista suorittaa laboratorioharjoitteluna Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken kampuksella erikseen mainittuina ajankohtina. 

Automaatiojärjestelmien integraatio- ja tietoturvaratkaisut, 3 op 

 • IOT:n perusteet: älykkäiden laitteiden mittaaminen ja ohjaus 
 • Integraatiomahdollisuudet eri automaatioteknologioiden välillä 
 • Automaationjärjestelmän tietoturvallisuus
 • Tietoturvallinen datankeruun rajapinnat ja etäohjaus – järjestelmien välinen tiedonsiirto 

Rakennusten energiatalouden optimointi ja tilojen olosuhteiden hallinta, 3 op 

 • Energiakatselmukset ja energiakulutuksen kartoitus 
 • Rakennusten älyvalmiuden arviointi (SRI) 
 • Pienenergiatuotantojärjestelmien valinta ja mitoitus  
 • Hajautetun lämmitys- ja sähköenergiatuotannon integrointi osaksi älykästä järjestelmää ja sen hyödyntäminen energiakulutuksen optimoinnissa  
 • Energiainvestointien kannattavuuslaskelmat ja mahdolliset avustukset 

 

Koulutuksen toteutus:
Opinnot järjestetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

Opinnot toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. 

Yksi 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tuntia opiskelijan työtä. Osaajakoulutuksen työmäärä on siten kokonaisuudessaan n. 800 tuntia, eli n. 100 työpäivää.

Opiskelumateriaali:
Opettajat määrittävät opiskelumateriaalin.

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 340 7160 / Janika Korento tai 044 702 8221 / Päivi Kitunen.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää