Ajankohta: 16.5.-3.6.2022, lähipäivä pe 3.6.2022 klo 8-16. Verkkotehtävien suorittaminen on edellytyksenä lähiopetuspäivään 3.6. osallistumiseen.
Koulutuspaikka: Xamk, Mikkelin kampus, Patteristonkatu 3
Laajuus: 2 op
Paikkamäärä: 16
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Opettaja: Xamkin asiantuntevat ensiapukouluttajat

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 24.4.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua tälle opintojaksolle.

Tavoitteet:

Koulutuksen suoritettuasi hallitset ensiavun antamisen perusteet koulutuksen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö ja toteutus:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet:
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Suurten verenvuotojen tyrehdyttäminen ja ensiapu verenkierron häiriötilassa (sokki).
 • Erilaisten haavojen ensiapu
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset ja ensiapu niissä tilanteissa
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat sekä niiden edellyttämä ensiapu
 • Nivelvammat ja murtumat sekä niiden edellyttämä ensiapu
 • Myrkytykset ja ensiapu erilaisissa myrkytystilanteissa
 • Valinnaisaiheita

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena sisältäen Learn-alustalla olevaa materiaalia ja tehtäviä sekä lähiopetusta. Lähiopetuksessa 100 % läsnäolovelvollisuus. Learn-alustan tehtävät voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti, mutta annettuun määräpäivään mennessä, jotta lähiopetuspäivään voi osallistua. Ohje verkkotehtävien suorittamisesta lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla ennen opintojen alkamista.

Arviointi:
Hyväksytty suoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamisen ja aktiivista osallistumista harjoituksiin lähiopetuspäivinä.

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää