Ajankohta: 10.11.-30.12.2021
Lähiopetuspäivät:  17.11., 19.11., 22.11., 24.11., 26.11., 1.12., 3.12. ja 8.12.2021 klo 8-9.30
Koulutuspaikka: Xamk, Savonlinnan kampus, Savonniemenkatu 6, Savonlinna 
Laajuus: 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 20 paikkaa
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Opettaja: Teemu Lehmusoksa

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sairaanhoitaja (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 24.10.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Tilannearvio, johtovastuu ja ensiaputarpeen tunnistaminen
 • Hätäpuhelu
 • Hätäensiavun perusteet
 • Tajuttomalle annettava ensiapu
 • Peruselvytys: aikuinen ja lapsi
 • Vierasesine hengitysteissä
 • Verenkierron häiriötila (sokki)
 • Ensiapu henkeä uhkaavassa verenvuodossa
 • Haavat
 • Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset
 • Vammamekanismin merkitys vamman synnyssä:
  • Loukkaantuneen tutkiminen ensiavun antamiseksi
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat
  • Ranka- ja raajavammat
  • Pään- ja kasvojen vammat
 • Vammojen ensiapu
  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytosavammat
  • Rasitus- ja lihasvammat
 • Loukkaantuneen tilan seuranta ja tarkkailu
 • Ensiapuasennot, loukkaantuneen suojaaminen ja siirrot sekä kuljetukset
 • Ensiapu ja ehkäisy kylmän aiheuttamissa vammoissa
 • Myrkytykset
 • Ensiapu ja ehkäisy lämmön aiheuttamissa sairastumisissa
 • Ryhmäkohtaiset erityisaiheet (valinnan mukaan)
 • Ensiavun ja terveystiedon kartuttaminen
 • Oman terveyden ja turvallisuuden edistäminen

Toteutus:
Koulutus toteutetaan lähiopetuksena (yht. 16 t) ja verkko-opintoina. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu ensiaputaitoja soveltava kirjallinen tehtävä, joka tehdään koulutuksen aikana. Learn-alustan tehtävät tulee olla suoritettuina ennen lähiopetuspäivään osallistumista.

Hyväksytty suoritus edellyttää verkko-opintojen suorittamisen ja aktiivista osallistumista harjoituksiin lähiopetuspäivinä. Lähiopetuksessa on 100% läsnäolovelvollisuus.

Arviointiasteikko:
hyväksytty/hylätty
 

 

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää