Ajankohta: 19.1.-15.12.2023 (monimuoto-opinnot)
Ilmoittautumislomake avautuu ma 3.10.2022 klo 9.00
llmoittautuminen on avoinna 3.10 – 31.10.2022.
Koulutuspaikka: Xamk, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, Kotka
Koulutus alkaa lähijaksolla Kotkassa, 16.1.2023 klo 10.00. (Orientaatio: lähijakso 16.1.-18.1.2023)
Laajuus: 30 op
Paikkamäärä: 25
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu erityisesti ensihoidossa toimiville ja johtamisosaamisesta kiinnostuneille henkilöille.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä. Ensihoitajan (AMK) –tutkinto tai laillistetun sairaanhoitajan tutkinto, jossa lisäksi suoritettuna hoitotason ensihoitoon suuntaava 30 op:n opintokokonaisuus, on suositeltavaa. 
Opettajat: Hannu Salonen ja Jarno Hämäläinen (etunimi.sukunimi@xamk.fi)
Opiskeluun liittyvissä asioissa voit aina kääntyä opettajasi puoleen.

 

 

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: ensihoitaja (YAMK) ja ensihoitaja (AMK)
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2022
Hinta: Koulutusmaksu on 360 €, joka laskutetaan kahdessa 180 €:n erässä: 1. erä kevätlukukaudella 2023, 2. erä syyslukukaudella 2023.
Huom! Jos opinnot keskeytyvät keväällä, on kuitenkin maksettava koko opintojen maksu 360 €.
HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi osallistua tähän koulutukseen.

Koulutuksen tavoite:
Ensihoidon operatiivisen johtamisosaamisen erikoistumisopinnot suorittanut opiskelija on syventänyt ja lisännyt osaamistaan:

– Ensihoidon palvelujärjestelmien osaamisessa, johtamisosaamisessa ja lähiesimiestyössä
– Operatiivisessa johtamisessa:

  • Tilannejohtamisessa
  • Johdettavana olemisessa
  • Viestinnässä ja kommunikaatiossa
  • Viranomaisyhteistyössä

– Ensihoitotoiminnan ja johtamisen näyttöön perustuvassa kehittämisessä ja arvioimisessa

Sisältö:
Koulutus sisältää orientaation opiskeluun ja näyttöön perustuvan toiminnan opintoja.  

  •  Näyttöön perustuva toiminta 5 op
  •  Henkilöstö ja -johtaminen 5 op
  •  Ensihoidon palvelujärjestelmät 5 op
  •  Viranomaisyhteistyö ja operatiivinen johtaminen 5 op
  •  Operatiivinen johtaminen 5 op
  •  Kehittämistehtävä 5 op

Toteutus:
Koulutus toteutetaan lähi- ja verkko-opetuksena. Lähiopetusta järjestetään 2–3 päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen sisältö vaihtelee teoriaopetuksesta harjoitteisiin. Verkko-opetus pitää sisällään teoriaopintoja verkossa (Teams / Learn), etätehtäviä sekä itsenäisen kehittämistehtävän.

Koulutus antaa ensihoitoasetuksen mukaisen riittävän hallinnollisen ja operatiivisen osaamisen ensihoitotoiminnan kenttäjohtamiseen, kun muut ensihoitoasetuksen kriteerit täyttyvät:https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170585

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:
Hannu Salonen ja Jarno Hämäläinen (etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, tai niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää