Ajankohta:8.2.-4.4.2021
Koulutuspaikka: XAMK, Kotkan kampus, Pääskysentie 1, 48220 Kotka
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet.
Edeltävä osaaminen:Ihmisen kehitys ja oppiminen
Opettajat: Harri Mäkinen, Eija Vikman, Tuomo Paakkonen ja Maija Olli

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 24.1.2021
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €

Lukukausimaksulla voi ilmoittautua opinnoille enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:

 • Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita.
 • Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia.
 • Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.
 • Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä sekä kuvata varhaiserityiskasvatuksen ja erityiskasvatuksen ammatillisia käytäntöjä.
 • Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
 • Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö:

 • Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
 • Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
 • Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
 • Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
 • Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
 • Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Toteutus:
Opintojakso sisältää: luentoja, workshop- ja tutoriaalityöskentelyä, oppimistehtäviä ja itsenäistä tiedonhankintaa. Workshop- ja tutoriaalityöskentelyssä on läsnäolovelvoite, josta kerrotaan tarkemmin kurssin aloituksessa

5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa erityiskasvatuksen tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat perustella toimintaasi erityiskasvatuksessa huomioiden lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet ja tilanteet.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti.

Arviointiasteikko: 1 – 5

 

 

 

 

Lisätietoja koulutuken sisällöstä: Harri Mäkinen, Eija Vikman, Tuomo Paakkonen, Maija Olli ( etunimi.sukunimi@xamk.fi)

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, niina.nikkola@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta  sähköpostitse 14 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää