Ajankohta: 1.9.-30.11.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 3 opintopistettä
Paikkamäärä: 20
Kohderyhmä: Sosionomin (AMK) tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaajana. Koulutus on tarkoitettu myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Edeltävä osaaminen: Ei edellytetä
Opettaja: Olli Rissanen, etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Sosionomi (AMK), kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 21.8.2022 (Huomaathan, että 30 vuorokauden maksuton perumisoikeus on päättynyt.)
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijat eivät voi ilmoittautua Xamkin avoimen AMK:n opintoihin

Tavoitteet:

Opintojakson päätyttyä:

 • tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita koulussa
 • osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia koulussa
 • tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän
 • ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa
 • osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä
 • osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
 • tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö:

 • Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
 • Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
 • Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
 • Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
 • Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
 • Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Toteutus:
Verkkoluennot järjestetään ti 13.9., ti 11.10. ja ti 15.11.2022 klo 15-17 Teams-yhteydellä. Opiskelijoita suositellaan osallistumaan virtuaaliluentoihin etäyhteydellä reaaliaikaisesti. Luennot nauhoitetaan ja ne ovat myös myöhemmin katseltavissa. 

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä liittyen luentojen teemoihin.

3 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 81 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Learn-oppimisalustan materiaalit

Arviointi:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä.
 • Osaat etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä.
 • Osaat hahmottaa erityiskasvatuksen tehtäväkokonaisuuksia.
 • Osaat perustella toimintaasi erityiskasvatuksessa huomioiden lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet ja tilanteet.
 • Osaat perustella toimintaasi oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti

Arviointiasteikko:
Hyväksytty/Hylätty

Huomaathan, että Erityiskasvatus koulussa, 3 op -opintojakso kuuluu tammikuussa 2022 alkaneeseen Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op -koulutukseen.

 • Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja I, 30 op käynnistyy mahdollisesti seuraavan kerran tammikuussa 2024.
 • Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2023 ja siihen pääsee tutustumaan oheisen linkin kautta: Kouluhyvinvoinnin ja kuraattorityön osaaja II, 30 op.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, puh. 050 472 8993/ Evangelia Antzaka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Huomaathan, että 30 vuorokauden maksuton perumisoikeus on jo päättynyt. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää