Ajankohta: 7.11.-15.12.2023, lähiopetuspäivä Kouvolan kampuksella 7.11.2023 klo 9:00 – 17:00, sekä verkko-opetus 4.12. klo 12:30 – 16:00 ja 5.12.2023 klo 8:00 – 11:45
Koulutuspaikka: Xamk, Kouvolan kampus, Paraatikenttä 7, Kouvola
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: – 
Opettaja: Hanne Salovaara-Pitkänen
 
Väyläopiskelija: Suosittelemme tätä opintojaksoa yhteisöpedagogi (AMK) -väyläopintoihin lähihoitajaopiskelijoille sekä kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille.

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Yhteisöpedagogi (AMK)
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Ydinosaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 19.10.2023
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa.

Tavoitteet:

 • Osaat käyttää johdonmukaisesti erityispedagogiikan käsitteitä.
 • Osoitat perehtyneisyytesi erityistä tukea tarvitsevien nuorten ryhmiin.
 • Osaat reflektoida ryhmiin kiinnittyvää tietoa hyödyntäen sitä yksilöiden / ryhmien kohtaamisessa ja ohjaamisessa.
 • Osaat yhdistää lastensuojeluosaamista erityispedagogiikkaan.

Sisältö:

 • Mitkä ovat erityispedagogiset käsitteet ja erityispedagogiikan kehityslinjat?
 • Millaisten erityistä tukea tarvitsevien ryhmien kanssa nuorisokasvatuksessa työskennellään ja millaisia pedagogisia menetelmiä hyödynnetään?
 • Miten lastensuojeluosaaminen niveltyy osaksi erityispedagogista osaamista?

Toteutus:
Opintojakso koostuu lähiopetuksesta, sekä opintojaksoon kytkeytyvistä oppimistehtävistä (2 oppimistehtävää). Opintojakson sisällön teemoja käsitellään monipuolisia menetelmiä hyödyntäen (esim luento, ryhmissä tapahtuva työskentely, opetuskeskustelu sekä yhteiset harjoitukset).
 
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.
 
Opiskelumateriaali:

 • Opiskelumateriaali jaetaan ja ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä.
 • Oheismateriaalina käytetään seuraavaa kirjalllisuutta:
 • Hännikäinen-Uutela, A-L. 2004. Uudelleen juurtuneet. Yhteisökasvatus vaikeasti päihderiippuvaisten narkomaanien kuntoutuksessa. Jyväskylän yliopisto.
 • Kaipio, K. (1999 tai uusin painos) Kasvattava yhteisö. Jyväskylä: Gummerus
 • Kaipio, K. 2005. Antakaa meille mahdollisuus. Johdatus nuorten yhteisökasvatukseen. Jyväskylän koulutuskeskus oy.
 • Moberg, S.; Hautamäki, J.; Kivirauma, J.; Lahtinen, U.; Savolainen, H.; Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: Wsoy.
 • Oja, S. 2012. Kaikille kelpo koulu. Kolmiportaisen tuen toteuttaminen ja kehittäminen. Jyväskylä: PS-kustannus

Arviointi: 
Oppimistehtävien (2 kpl) hyväksytty suorittamien
 
Arviointiasteikko:
1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi, p. 040 631 9828/Tiina Valjakka

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää