Ajankohta: 16.9.-15.12.2019
Koulutuspaikka: Verkko-opintoina Moodlessa, ei lähiopetuspäiviä
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 15
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet. Suositellaan asiakasymmärryksen ja asiakaspalvelun sekä esimiestyön kehittämisen perusteiden osaamista.
Opettaja: Sari Toijonen-Kunnari

 

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Tradenomi (AMK), liiketalous
Opetussuunnitelmassa määritelty osaamisalue: Täydentävä osaaminen
Ilmoittautuminen päättyy: 8.9.2019
Hinta: 60,- tai lukukausimaksu 175,-
Lukukausimaksua ei palauteta, mikäli valitsemiesi opintojen yhteenlasketut maksut jäävät alle 175 euron.
 

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen Pepissä.

Tavoitteet:
Osaat seurata ja arvioida asiakkuuksien kehittämistä esimiestyön näkökulmasta.
Osaat hankkia ja ylläpitää asiakkuuksia.
Osaat arvioida ja hyödyntää monikanavaratkaisuja asiakkuuksien kehittämisessä.
Osaat arvioida ja kehittää esimiesosaamistasi muutostilanteissa asiakkuuksien näkökulma huomioiden.

Sisältö:
Miten seurata ja arvioida asiakkuuksien kehittämistä esimiestyön näkökulmasta?
Miten hankkia, kehittää ja ylläpitää asiakkuuksia?
Miten hyödynnät monikanavaratkaisuja asiakkuuksien kehittämisessä?
Miten arvioit, ja kehität esimiesosaamistasi muutostilanteissa asiakkuuksien näkökulma huomioiden?

Toteutus:
Opintojakso on jaettu aihekokonaisuuksiin, jolloin osa-alueet jaksottavat ja aikatauluttavat opiskeluasi. Asioiden syvällinen ymmärtäminen ja oppiminen vaatii Moodlessa olevaan aineistoon perehtymisen lisäksi myös itsenäistä tiedonhankintaa ja analysointia.

Opiskelumateriaali:
Oppimateriaalina ovat Moodlessa olevat aineistot ja osia seuraavista teoksista:
Hellman Kalevi 2003. Asiakastavoitteet ja –strategiat. Helsinki: WSOY.
Juuti, Pauli 2015. Johda henkilöstö asiakaskeskeisyyteen. Helsinki: PS-kustannus.
Lämsä, Anna-Maija & Uusitalo Outi 2009. Palvelujen markkinointi esimiestyön haasteena. Helsinki: Edita Prima Oy.
Nieminen, Timo & Tomperi, Sari 2008. Myynnin johtamisen uusi aika. Helsinki: WSOYpro.
Storbacka Kaj & Lehtinen Jarmo R 2006. Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden arvoilla. Helsinki: WSOY.
Storbacka Kaj, Sivula Petteri & Kaario Kari 2000. Arvoa strategisista asiakkuuksista. Helsinki: Kauppakaari.

Työmäärä:
1 op = 27 h opiskelijan työtä, eli kokonaistyömäärä on 135 h.

Arviointi:
Arviointiasteikko 0-5.
Osaat arvioida toimintaa asiakas-, käyttäjä- ja kohderyhmätilanteissa
Osaat valita tarkoituksenmukaiset mallit ja menetelmät ja perustella valinnan
Osaat edistää tiimin tavoitteellista toimintaa

Opintojakson arviointi perustuu yksilötyönä ja pienryhmissä tehtäviin osa-alueiden oppimistehtäviin. Oppimistehtävissä käytetään myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointiin vaikuttavia palautuksia EI voi tehdä määräaikojen umpeuduttua. Oppimistehtävät arvioidaan keskitetysti ja niistä saa yhteispalautteen suoritusajan umpeuduttua.

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
María del Mar Márquez, maria.marquez@xamk.fi, p. 040 8266 050.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty, joudumme perimään ko. koulutuksen hinnan.

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää