Ajankohta: 7.3.-8.5.2022
Koulutuspaikka: verkko-opinnot
Laajuus: 5 op
Paikkamäärä: 10
Kohderyhmä: Kaikki asiasta kiinnostuneet
Edeltävä osaaminen: Henkilöstöjohtaminen ja työoikeus –opintojakso (5 op) tai vastaavat tiedot
Opettajat: Pia Kaari ja Nina Hartikainen, email: etunimi.sukunimi@xamk.fi

Ensisijainen tutkinto, johon hyväksiluetaan Xamkissa: Kaikki AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Xamkissa
Opetussuunnitelmassa mainittu osaamisalue: Vapaasti valittavat opinnot
Ilmoittautuminen päättyy: 20.2.2022
Hinta: 12 €/op tai lukukausimaksu 175 €. Lisätietoja maksuista täällä.

Avoimen AMK:n opinnoille voi ilmoittautua enintään 50 opintopisteen edestä / lukukausi. Yli 50 opintopisteen menevät ilmoittautumiset poistetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Mikäli olet valinnut lukukausimaksun 175 euroa, mutta valitsemiesi yksittäisten opintojaksojen yhteenlasketut maksut jäisivät alle 175 euron, erotusta ei palauteta.

HUOM! Xamkin tutkinto-opiskelijoiden ja polkulaisten ilmoittautuminen Pepissä tai Tuudossa

Tavoitteet:
Osaat kuvata, mitä tarkoittavat esimiestaidot ja esimiesviestintä. Ymmärrät hyvän ja toimivan esimiestyön peruselementit ja edellytykset. Ymmärrät itsensä johtamisen merkityksen esimiestaitojen kehittämisessä. Osaat johtaa muutosta ja oppimista tiimissä ja organisaatiossa ja kykenee ratkaisemaan konflikteja rakentavasti. Osaat viestiä eri tilanteissa ammattimaisesti ja tehokkaasti. Ymmärrät sosiaalisen median merkityksen esimiestyössä.

Tavoitteet tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti opintojakson alussa.

Sisältö:
Esimiestyön osa-alueet. Henkilöstön motivoiminen ja johtaminen organisaation tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön kehittäminen ja palkitseminen esimiestyön näkökulmasta. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen. Haastavien tilanteiden ratkaiseminen eri menetelmiä hyödyntäen. Esimiehen viestintätavat eri tilanteissa, esimiehen lähiviestintä, esimiehen some-käyttöja esimiesviestintä digitaalisessa ympäristössä.

Sisällöt ja niiden painotukset tarkennetaan kunkin opiskelijaryhmän kanssa yhteistoiminnallisesti opintojakson alussa

Toteutus:
5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opiskelumateriaali:
Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Arviointi:
Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät

Arviointiasteikko: 1-5

Lisätietoja ilmoittautumisesta:
Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi tai leena.parviainen@xamk.fi

Ilmoittautumisen voi perua maksutta sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi) 30 vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli koulutus on jo alkanut eikä perumista ole tehty määräaikaan mennessä, joudumme perimään koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.
 

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.

 

Karvin logo

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuauditoima korkeakoulu.

Etsi lisää koulutuksia koulutuskalenterista

Koulutusten tiedot ja ilmoittautuminen

Koulutuskalenteriin

Courses in English

Look for courses in English and sign up in our English Training Calendar

Training Calendar

Tietoa opiskelukäytännöistä

Lue tarkemmin opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa

Lue lisää